Menu

Projectportfolio

Laat onze onderzoeksthema's en -potentieel een inspiratiebron zijn om samen nieuwe horizonten te verkennen

Ontwikkeling van goede bijenmanagement tools

Shutterstock 327335147

Uit de EPILOBEE studie is gebleken dat België een van de hoogste sterftecijfers van bijenvolken in Europa vertoont. Er is reeds veel energie besteed aan het onderzoeken van de precieze doodsoorzaak, meer specifiek naar fysische, biologische en chemische oorzaken, voeding en dergelijke. Een andere onderzoeksmethode werd tot op heden echter nog niet gehanteerd in België, namelijk het in detail bestuderen van de bijenteeltpraktijken en deze in relatie brengen met de waargenomen bijensterfte. De gezondheid van de bijen en het voorkomen van ziekten is wel degelijk sterk geassocieerd met goede bijenteeltpraktijken. Er is echter tot op heden geen uitgebreid register opgesteld over de bijenteeltpraktijken in België. Dergelijk register zou kunnen gekoppeld worden aan de sterftecijfers van verschillende imkers. Zo kunnen slechte technieken geïdentificeerd en vervolgens gecorrigeerd worden, waardoor het sterftecijfer drastisch zou moeten dalen.

De Universiteit van Luik, samen met de Universiteit Gent, voert hiervoor een uitgebreide bevraging uit bij imkers over gans België door middel van een enquête. Hierbij worden volgende specifieke onderzoeksvragen gesteld. Wat zijn de huidige bijenteeltpraktijken die door de imker worden uitgevoerd en wat zijn hun sterftecijfers? Oefenen sommige praktijken een grotere invloed uit op de bijensterfte dan andere? Hoe kan een score systeem ontwikkeld worden dat een imker zijn specifieke bijenteeltpraktijken weergeeft? Kan een checklist ontwikkeld worden voor een online registratie van de bijenteeltpraktijken, zodat een imker zijn eigen praktijken kan evalueren en waarbij verbeterpunten kunnen aangereikt worden die rekening houden met de specifieke situatie van iedere imker? Welke factoren bepalen de keuze van een imker voor een specifieke techniek boven een andere? Kan aangetoond worden dat een verandering in het bijenteeltmanagement, de bijensterftecijfers kan doen dalen? Welke aanbevelingen in bijenteelmanagement kunnen worden meegegeven met de imker om de bijensterfte in België te verminderen?