Menu

Projectportfolio

Laat onze onderzoeksthema's en -potentieel een inspiratiebron zijn om samen nieuwe horizonten te verkennen

Monitoring van wintersterfte

Coloss Logo 200Px

De werkgroep over monitoring van de wintersterfte is reeds actief sinds de start van de COLOSS COST actie, dat nu de COLOSS Association heet. Deelnemende landen organiseren jaarlijks een enquête voor imkers om meer informatie te verzamelen over mogelijke oorzaken van de wintersterfte. Een gestandaardiseerde vragenlijst werd ontwikkeld om vergelijkingen te kunnen maken van risicofactoren van verlies van bijenvolken bij verschillende landen. Jaarlijks nemen meerdere duizenden imkers deel aan deze bevraging en de resultaten worden via persberichten en wetenschappelijke publicaties de wereld in gestuurd.

Elk deelnemend land communiceert met zijn imkers over de eigen gecollecteerde data. Voor België wordt de vragenlijst in 3 talen verspreid, nl. Nederlands, Frans en Duits. De data van gans België wordt samen verwerkt en geanalyseerd. Nadien wordt een eerste sterftecijfer via de Newsflash verspreid. Een grondige analyse neemt nadien plaats waarvan een rapport wordt gemaakt van alle verzamelde Vlaamse data. Dit rapport kan je hieronder bij 'output' downloaden.

Hier de vragenlijst over de bijensterfte tijdens winterperiode 2019-2020.