Menu

Projectportfolio

Laat onze onderzoeksthema's en -potentieel een inspiratiebron zijn om samen nieuwe horizonten te verkennen

Varroa-tolerantie bij honingbijen in België

Img 0074

Een opengebroken darrencel met een Varroa-mijt en haar nakomeling(en).

Dit project heeft als belangrijkste doel het screenen van een aanzienlijk deel van de Belgische bijenstapel naar het fenotype Varroa tolerantie (VT). Verschillende biologische processen kunnen zorgen voor Varroa tolerantie/resistentie. Een van de processen is een verlaagde of geen Varroa-reproductie. Een volwassen Varroa-mijt laat zich insluiten in broed net vooraleer het gesloten wordt door een werkster. De eerste nakomeling is een mannetje en daarna worden verschillende eitjes geproduceerd waaruit vrouwelijke Varroa-mijten geboren worden. In darrenbroed kan een mijt tot zeven eitjes afleggen waarvan er 2 tot 3 kunnen uitgroeien tot volwassen vrouwelijke mijten. Wanneer de honingbijen in staat zijn om in te grijpen op dit reproductieproces zal dit een directe impact hebben op de Varroa-populatie in een kolonie. De biologische achtergrond van dit proces is weinig bestudeerd.

Vooraleer kan overgegaan worden naar een natiewijde screening moeten eerst de genetische merkers voor dit fenotype bepaald worden. Deze merkers zullen bepaald worden door middel van een genetische associatie studie.

We bestuderen een gastheer/parasiet interactie waardoor het ook interessant is om naast de gastheer ook de parasiet te bestuderen. Tijdens de fenotypische screening zullen naast de darren ook de Varroa’s bemonsterd worden. De genetische variabiliteit van de reproducerende en niet reproducerende Varroa’s zal bepaald worden om de eventuele invloed van de parasiet op het fenotype te kunnen inschatten. In Wallonië werd een screening uitgevoerd naar de aanwezigheid van het Varroa-tolerante fenotype. Deze stalen samen met een natiewijde bemonstering van de Belgische bijenstapel zullen gescreend worden naar de aanwezigheid van de merkers geassocieerd met Varroa tolerantie/resistentie.