Menu

Projectportfolio

Laat onze onderzoeksthema's en -potentieel een inspiratiebron zijn om samen nieuwe horizonten te verkennen

Tolerantie van ziektekiemen en plaagsoorten bij Afrikaanse honingbijen

Haftom Bee

Honingbijen worden wereldwijd belaagd door allerlei pathogenen en plaagsoorten. Virussen vormen één van de grootste bedreigingen voor de honingbijen en worden steeds meer als mede verantwoordelijke gezien van de bijensterfte. Als daar ook nog eens een varroa-mijtinfectie bijkomt, verzwakt het immuunsysteem van de honingbijen en vermindert hun levensduur. In een poging de varroa-mijt te bestrijden, gebruiken imkers in Noord-Amerika en Europa allerlei acariciden. Tot op vandaag is echter geen enkel chemisch product opgewassen tegen deze plaagsoort en worden zelfs resistentieverschijnselen tegen bepaalde producten waargenomen.

De aanwezigheid van de varroa-mijt werd reeds bevestigd in verschillende Afrikaanse landen, waaronder ook Ethiopië. Er werd echter nog geen bijensterfte waargenomen door pathogenen en plaagsoorten. Afrikaanse honingbijen kunnen lange perioden overleven zonder mijtbehandelingen uit te voeren. Acariciden worden overigens zelden gebruikt in Afrika, in tegenstellling tot Europese en Noord-Amerikaanse landen. Dit impliceert volgende vraagstelling: waarom zijn Afrikaanse honingbijen meer tolerant voor bijenpathogenen en –plaagsoorten, in het bijzonder de varroa-mijt en de virussen, en waarom ondervinden ze minder hinder van de interactie tussen beiden, in tegenstellling tot de Europese honingbij?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, dient meer onderzoek uitgevoerd te worden naar de gezondheidsstatus van de Afrikaanse honingbijen. Recente studies hebben de aanwezigheid van varroa-mijten, virussen en andere pathogenen reeds aangetoond in Ethiopië, maar de specifieke tolerantiemechanismen werden nog niet onderzocht. Een beter begrip van de transmissiemechanismen van virussen in de honingbij en de tolerantiemechanismen van de bij ten opzichte van de varroa-mijt, zou kunnen leiden tot het ontwikkelen van strategieën om bijenpathogenen en –plaagsoorten onder controle te houden in andere delen van de wereld.

Algemene doelstelling:

Begrijpen van de mechanismen in honingbijen, waardoor deze bestand zijn tegen pathogenen en plaagsoorten, en deze zo aanwenden om de bijensterfte in andere delen van de wereld in te perken.

Meer specifiek zal tijdens dit project de prevalentie en de seizoensdynamiek van pathogenen en plaagsoorten van de honingbij Apis mellifera bepaald worden in verschillende zones van Ethiopië. Daarnaast zal het hygiënisch gedrag van de bijen bestudeerd worden, zowel bij een lage als een hoge varroa-mijtinfectie. Ook de reproductiviteit van de varroa-mijt in werkster- en darrenbroed zal onderzocht worden. Via differentiële genexpressie zal het effect van virusinfectie op  de honingbij bestudeerd worden. Finaal zal de manier van virustransmissie via de eitjes, de werksters en de vectoren (de varroa-mijt en de kleine bijenkastkever) geanalyseerd worden.

Map Of Tigray Region

Kaart van de Tigray regio