Menu

Projectportfolio

Laat onze onderzoeksthema's en -potentieel een inspiratiebron zijn om samen nieuwe horizonten te verkennen

Relatie tussen gezondheid van de honingbij en de omgevingsfactoren in België

Met deze studie willen we de mogelijke causale verbanden onderzoeken tussen bijensterfte en aanwezige verklarende variabelen van natuurlijke of antropogene aard, en dit op een ruimtelijk expliciete manier.

Bijen zijn producenten van honing, maar ze spelen vooral een essentiële rol in het onderhouden van een goede biodiversiteit omdat ze één van de belangrijkste bestuivers zijn van vele plantensoorten. Overal ter wereld wordt echter een verhoogde sterfte vastgesteld onder de bijenpopulaties (zowel bij honingbijen als bij wilde bijen). Wetenschappers over de ganse wereld zijn het eens dat diverse factoren verantwoordelijk zijn voor de bijensterfte. Er zijn verschillende oorzaken die gecorreleerd kunnen worden met bijensterfte zoals ziektes en parasieten (in het bijzonder de Varroa-mijt), buitengewone milieu- en klimaatomstandigheden zoals luchtpollutie en elektromagnetische straling, het verminderde voedselaanbod en/of verminderde nestgelegenheid voor wilde bijen, maar ook landbouw (met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen) en imkerpraktijken in het geval van de honingbij. Tot op heden werden de oorzaken van de bijensterfte op zeer gefocusseerde manier bestudeerd.

Op dit moment is er nog geen wetenschappelijke consensus over de mate waarin de verschillende hierboven vermelde factoren bijdragen aan de bijensterfte. Sommige onderzoekers wijzen vooral de Varroa-mijt aan als schuldige, terwijl andere onderzoekers juist de gewasbeschermingsmiddelen aanwijzen als hoofdoorzaak. Weer andere onderzoekers wijzen op synergetische en combinatie-effecten tussen de verschillende aspecten.

In deze studie zal daarom specifiek en systematisch onderzoek uitgevoerd worden naar causale verbanden tussen bijensterfte en de aanwezige verklarende variabelen van natuurlijke of antropogene aard en dit op een ruimtelijk expliciete manier.