Menu

Projectportfolio

Laat onze onderzoeksthema's en -potentieel een inspiratiebron zijn om samen nieuwe horizonten te verkennen

Marker-assisted selectie programma bij honingbijen

De alomtegenwoordige ectoparasitische mijt Varroa destructor, een invasieve soort uit Azië is de belangrijkste biologische oorzaak van het wereldwijde verlies van honingbijkolonies, Apis mellifera. Alhoewel het biologisch mechanisme onbekend is, werden er recent door het aanvragend consortium genetische merkers, Single Nucleotide Polymorfismen, geïdentificeerd die geassocieerd konden worden met het fenotype gereduceerde mijtreproductie in darrenbroed (Varresist-project). Deze merkers werden bepaald op de Nederlandse Duinenpopulatie. Om de verspreiding van deze merkers in onze Belgische bijenstapel te bestuderen zal er een populatiestudie uitgevoerd worden. De allelfrequentie van elk van deze merkers kan op deze manier bepaald worden. In een daaropvolgende associatiestudie zal bestudeerd worden of deze merkers ook geassocieerd zijn met het fenotype gereduceerde mijtreproductie in de Belgische bijenpopulatie. Hiervoor zullen een honderdtal kolonies over het grondgebied België geselecteerd worden om deel te nemen aan deze studie. De associatiestudie zal zowel uitgevoerd worden op darren- als werksterbroed. Het ultieme doel van dit project is om met deze merkers een marker-assisted selectie programma uit te werken wat op termijn zou moet leiden tot een meer duurzame imkerij. Moeder- en vaderlijnen zullen geselecteerd worden op de aanwezigheid van de bepaalde merkers en aangepaard worden. Met dit kweekprogramma wensen we de merkers in de Belgische bijenstapel aan te reiken wat op termijn zou moeten leiden tot een verhoogde Varroa resistentie/tolerantie van de Belgische bijenvolken.