Menu

Projectportfolio

Laat onze onderzoeksthema's en -potentieel een inspiratiebron zijn om samen nieuwe horizonten te verkennen

Impact van chemische producten op Belgische honingbijen

Het federaal bijenplan 2017-2019 van het FOD heeft een nieuw onderzoeksproject, BEESYN gelanceerd. Het doel van het project is de impact van chemische producten op de Belgische honingbijen te identificeren zonder de impact en interactie met andere oorzaken uit het oog te verliezen zoals andere stressfactoren zijnde pathogenen, parasieten, bijenmanagement, capaciteit draaggebied, klimatologische oorzaken, enz.  Dit project onderscheidt zich in zijn holistische aanpak waarin verschillende stressoorzaken meegenomen worden. In onderstaande figuur worden de verschillende variabelen en hun mogelijke interacties weergegeven.

Beesyn

De verschillende variabelen en hun mogelijke interacties.

Partners van het project

  • CARI is de coördinator van het project. Het instituut heeft een goede relatie met imkers (communicatie) en heeft een grote expertise in de pesticide reglementering (in relatie tot bijen).  Ze zullen onder andere instaan voor de ecotoxicologische testen en de Varroa en honing monitoring.
  • Het laboratorium voor Moleculaire Entomologie en bijenpathologie, Departement van Biochemie en Microbiologie van de Universiteit Gent is gespecialiseerd in de diagnostiek van bijenpathogenen (BEEDOC, BeeDoctor, BeeClinic …), in nauw contact met de imkers (communicatie). Het laboratorium zal instaan voor de  screening naar bijenpathogenen en stressfactoren.
  • De eenheid van plantenprotectie en ecotoxicologie van het CRA-W- Waals Agronomische onderzoekscentrum is gespecialiseerd in het achterhalen van  de oorsprong van de contaminatie (ecotoxicologische testen, relatie met de landbouwers, statistische analyses).

De studie moet de politieke wereld aanbevelingen kunnen geven over bepaalde belangrijke punten, zoals procedures voor de toelating van bepaalde risicomoleculen (geneesmiddelen, fyto-farmaceutica, biociden). Het moet ook praktische adviezen verstrekken aan de bijenteelt, een toolkit genereren met indicatoren voor een goede koloniegezondheid en een toezichtsplan op pesticiden (clothianidine, thiamethoxame, fipronil, imidacloprid).

Tijdslijn van het project

  • 2018 – Identificatie van de te volgen bijenstanden/kolonies en staalname
  • 2019 – Analyses van de stalen en studie van de interactie van de verschillende stressfactoren in kooiproeven.
  • 2020 – Afwerken van de analyses en studie van de interacties van de verschillende stressfactoren op het terrein.
  •  Communicatie van de resultaten