Menu

Projectportfolio

Laat onze onderzoeksthema's en -potentieel een inspiratiebron zijn om samen nieuwe horizonten te verkennen

Genetische varianten geassocieerd met DWV-resistentie

Honingbijen staan sterk onder druk door abnormaal hoge sterftecijfers, vooral tijdens de winter. De aantasting door de Varroa destructor mijt en de virussen die deze ectoparasiet overdraagt, worden over het algemeen gezien als de belangrijkste biotische oorzaken voor deze sterfte. De bestrijding van deze virussen en hun gevolgen gebeurt bijna uitsluitend op een indirecte manier, door de ernst van de Varroa -mijtinfestatie zoveel mogelijk te beperken.

Honingbij dar DWV2

Dar met misvormde vleugels, veroorzaakt door het Deformed Wing Virus

Onlangs zijn wij geslaagd in de selectie naar virusresistente bijenkolonies, gebaseerd op de virusvrije status van darrenbroedeieren. Deze zogenaamde “suppressie in ovo-virusinfectie” of SOV vertoonde matige overerfbaarheid voor de belasting van het Deformed Wing virus. In dit SOV-BEE project zal deze SOV eigenschap verder uitgewerkt worden door zijn genetische aanleg in bijen in kaart te brengen. Hiervoor kruisen we resistente (SOV-positief) en gevoelige (SOV-negatief) stammen, bepalen we het SOV-fenotype in het F2 darrenbroed (wanneer de ouderallelen gescheiden zijn in het haploïde darrengenoom), waarna een exoomstudie en regressie-analyse volgt. Analoog als in het VARRESIST project (voor SMR), zou deze strategie ons in staat moeten stellen genetische merkers geassocieerd met de SOV-eigenschap te kunnen identificeren.

Bovendien testen we of bijen met het gewenste genetische profiel de SOV-eigenschap behouden wanneer ze naar een andere omgeving worden verplaatst. Voor deze zogenaamde ‘genotype-omgeving interactie’ -studie werken wij samen met professor Gregorc van de Universiteit van Maribor, Slovenië. Kolonies met een bevestigd SOV-kenmerk zullen uitgewisseld worden tussen België en Slovenië. Eens de kolonies goed gevestigd zijn, zullen ze heronderzocht worden op het SOV-kenmerk.