Menu

Projectportfolio

Laat onze onderzoeksthema's en -potentieel een inspiratiebron zijn om samen nieuwe horizonten te verkennen

De verspreiding van honingbij ziekten in 2 zones van Uganda.

De imkerij biedt in Uganda een belangrijke bron van inkomsten en voeding voor veel plaatselijke plattelandsbewoners. Het is daarnaast ook van groot belang bij armoedebestrijding op het platteland, behoud van de natuur en diversificatie van Ugandese export. Om bijenproducten en -diensten duurzaam te kunnen blijven produceren en aanbieden, zowel op de lokale als op de internationale markt, is het uiterst belangrijk dat Uganda een grote, gezonde bijenpopulatie vrijwaart. Ook al staan Ugandese honingbijen historisch gezien bekend om hun goede gezondheid, toch worden zij ook nu belaagd door parasieten zoals de Varroa mijt. Goede imkerspraktijken vereisen efficiënte identificatie van honingbijziekten en -plagen. Hiervoor moeten controlesystemen ontwikkeld worden die gebruik maken van adequate en accurate informatie over het voorkomen, de besmettingsgraad en de verspreiding van bijenziekten. 

Om meer zicht te krijgen op het voorkomen en de verspreiding van bijenziekten in Uganda worden volgende studies opgezet:

  • Identificatie van de aanwezige honingbijparasieten in 2 agro-ecologische zones van Uganda. In relatie tot dit onderdeel werd in één bijenpopulatie in het westelijke hoogland Amerikaans Vuilbroed teruggevonden. Deze Paenibacillus larvae bacterie bleek na genotypering tot het ERIC I type te behoren en in vitro infectieproeven toonden aan dat de virulentie op zijn minst even hoog is als die van de referentie stammen. (zie publicatie bij 'Output' hieronder)

  • Evaluatie van de variatie in infectiegraad in kolonies op plaatsen waar verschillende landbouwtechnieken gehanteerd worden en in gebieden die zich op verschillende hoogtes bevinden.

  • Onderzoeken van het effect van deze variatie in landbouwtechnieken en hoogte op de koloniesterkte en productiviteit van het volk.