Menu

Projectportfolio

Laat onze onderzoeksthema's en -potentieel een inspiratiebron zijn om samen nieuwe horizonten te verkennen

Monitoring bijensterfte

Coloss Press Release Colony Losses July 16 Map

Bijensterfte tijdens de winter 2015-2016.

COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes) is een internationale organisatie dat het verbeteren van de leefomstandigheden van de bijen op wereldschaal centraal stelt. Momenteel maken maar liefst 96 landen deel uit van dit samenwerkingsplatform, waarbinnen een groep actief is die de redenen van bijensterfte bestuderen door een grootschalige monitoring uit te voeren. Deelnemende landen sturen hiervoor jaarlijks een vragenlijst rond bij imkers om op die manier informatie te verzamelen over de bijensterfte en zo een representatief beeld te geven van de nationale bijensterfte. Deze vragenlijst die in alle deelnemende landen dezelfde vragen bevat, maakt het mogelijk om sterftecijfers tussen landen met elkaar te vergelijken en zo de risicofactoren van verliezen beter te begrijpen.

Momenteel nemen meer dan 20 landen deel aan deze monitoring. Jaarlijks worden alle ingevulde vragenlijsten verzameld en de sterftecijfers in de verschillende landen worden gepubliceerd in een persbericht. De resultaten van het onderzoek op deze data worden gepubliceerd, waarvan je de meest recente via deze link kunt terugvinden.

In april 2016 werd vanuit Honeybee Valley de vragenlijst rondgestuurd naar alle Vlaamse imkers. Deze werden geanalyseerd en de resultaten kunt u hieronder bij "Belangrijkste realisaties" terugvinden. Het rapport voor de winter 2016-2017 komt binnenkort hieronder beschikbaar. Momenteel is de nieuwe vragenlijst voor de monitoring van de bijensterfte in de winter 2017-2018 beschikbaar, hieronder bij "Output". Mogen wij vragen deze te verspreiden en uw collega imkers aan te moedigen deze in te vullen. Enkel wanneer een hoog percentage van de Vlaamse imkers de vragenlijst nauwkeurig invult, kan een representatief bijensterftecijfer opgemaakt worden.