Menu

Projectportfolio

Laat onze onderzoeksthema's en -potentieel een inspiratiebron zijn om samen nieuwe horizonten te verkennen

Monitoring van bijenkasten ter verbetering van de gezondheidsindex

B Good Group Kom June2019

B-GOOD team op de kick-off meeting te Gent (12-13 juni 2019)

Binnen het B-GOOD project werkt een internationaal onderzoeksteam van 17 partners, onder leiding van Prof. Dirk de Graaf, samen om imkers een betere ondersteuning te bieden bij het maken van beslissingen rond bijengezondheid.

De huidige methodes om betrouwbare inzichten in de gezondheid van een bijenkast te verkrijgen zijn vaak verstorend voor de bijen (wat de gezondheid negatief beïnvloedt), tijdrovend en afhankelijk van de kennis en ervaring van de imker. Daarom werkt B-GOOD aan de hand van (semi)automatische monitoringstechnologieën aan de ontwikkeling van digitale tools die imkers helpen veranderingen in de gezondheidsstatus van hun volkeren tijdig waar te nemen en ondersteuning te bieden bij het maken van beslissingen.

Bestaande voorbeelden van deze monitoringstechnologieën zijn het meten van de temperatuur in de broedcirkel of het gewicht van de bijenkast. Naast de verdere ontwikkeling hiervan werkt B-GOOD aan innovatieve technologieën die ons in staat stellen om bijvoorbeeld trillingen op het bijenraam te meten of pesticiden in de bijenkast te monitoren. Hierbij wordt het digitale BEEP platform gebruikt als schakel tussen de imker en de digitale monitoring in zijn bijenkasten.

Om deze veelbelovende technologieën verder te ontwikkelen, te testen en te valideren wordt gedurende de projectduur data verzameld door zowel wetenschappelijke instituten, als in samenwerking met imkers in elke biogeografische regio in Europa. Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar de biologie van het volk maar ook naar het ecosysteem hierrond en de sociaaleconomische aspecten van de verschillende typen bedrijfssystemen binnen de imkerij.

Meer informatie over het B-GOOD project is te vinden op de website https://b-good-project.eu/ en op de website van het BEEP platform (https://beep.nl).