Menu

Projectportfolio

Laat onze onderzoeksthema's en -potentieel een inspiratiebron zijn om samen nieuwe horizonten te verkennen

Het immuunsuppressieve effect van het gif van de parasitoïde wesp Nasonia

Levenscycli Nasonia En Gastheer

Links: levenscyclus Nasonia vitripennis, Rechts: levenscyclus gastheer Sarcophaga crassipalpis.

Nasonia vitripennis is een ectoparasitoïde wesp die haar eitjes aflegt in de poppen van diverse diptera waaronder de vleesvlieg Sarcophaga crassipalpis. Om te vermijden dat de eitjes worden geëlimineerd door het gastheer immuunsysteem zal Nasonia eerst gif injecteren in haar gastheer alvorens de eitjes worden afgezet. Naast onderdrukking van het immuunsysteem zorgt het gif er ook voor dat het metabolisme van de gastheer wordt aangepast en dat de lipidensamenstelling wordt gewijzigd om zo een optimale omgeving te creëren voor ontwikkeling van de nakomelingen. Het gif van Nasonia voor onderzoeksdoeleinden kan enkel verkregen worden door het uit de 2 mm grote wespjes te dissecteren (voor werkwijze zie afbeelding). Veel gif, en dus ook veel dissecties, zijn nodig om de functie(s) van de verschillende componenten in het gif te achterhalen. 

Dissectie Gifapparaat Dieter

Werkwijze van dissectie gifapparaat uit parasitoïde wesp Nasonia vitripennis.

Dit project focust hoofdzakelijk op de immuunonderdrukkende werking van het gif. In insecten zijn de Toll en Imd pathways van cruciaal belang voor het onderhouden van de immuunrespons. Dit suggereert dat het gif van N. vitripennis minstens één van deze pathways zal targetten om de immuunrespons te onderdrukken. Een interessant gegeven is hier dat de immuunpathways in insecten zeer veel homologie vertonen met de NF-κB pathway, de belangrijkste immuunsignaalweg in zoogdieren. Zo kon voorheen door dr. Ellen Danneels worden aangetoond dat het Nasonia gif ook een anti-inflammatoire werking heeft in muis fibroblasten. De precieze werking van het gif is echter nog niet volledig ontrafeld. Voorgaand onderzoek toonde ook al aan dat veel gifcomponenten nog ongekend zijn en geen homologie vertonen met andere eiwitten (zie review over gifcomponenten van N. vitripennis).

Het doel van dit onderzoek is dan ook om te achterhalen op welke manier het gif de immuunsuppressie uitvoert en welke component(en) hiervoor verantwoordelijk is (zijn). Dit wordt zowel onderzocht in het insectsysteem als in het zoogdiersysteem. Zo kan zowel de werking in de natuurlijke omgeving in de gastheer opgehelderd worden en kan tevens op zoek gegaan worden naar een anti-inflammatoire component met een effect in zoogdieren. Vooral dit laatste is van belang voor de biomedische en farmaceutische sectoren waar er grote vraag is naar nieuwe componenten die een onderdrukkende invloed hebben op het immuunsysteem. Om de werking te achterhalen wordt het gif gefractioneerd door middel van High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) en de fracties vervolgens getest op hun mogelijkheid om een immuunreactie te onderdrukken. Actieve immuun-inhiberende fracties worden verder onderzocht en geïdentificeerd. Van de geïdentificeerde componenten zal het precieze werkingsmechanisme verder onderzocht worden.