Menu

Partners

Een samenwerkingsplatform brengt partners bij mekaar. Hun affiliatie met Honeybee Valley wordt toegelicht.

Corporate partner

Laboratorium voor Moleculaire Entomologie en Bijenpathologie (L-MEB)

Logo L Meb

Dit laboratorium aan de Universiteit Gent maakt deel uit van de vakgroep Biochemie en Microbiologie (WE10). Hier wordt fundamenteel onderzoek uitgevoerd dat zich toespitst op 3 topics, nl. bijenpathologie, bijenfysiologie en giffen van de hymenopteren. In het kader van haar onderwijstaken worden in de opleidingen Biochemie / Biotechnologie en Biologie verschillende cursussen gedoceerd en wordt studentenbegeleiding gegeven in het kader van practica, bachelorproeven, masterprojecten en masterthesissen.