Menu

Partners

Een samenwerkingsplatform brengt partners bij mekaar. Hun affiliatie met Honeybee Valley wordt toegelicht.

Certified partner

Sibelco Benelux

Sibelcosilverlabel

Sibelco Benelux heeft zijn administratieve hoofdzetel in Dessel. Dit mondiale bedrijf wint en veredelt diverse soorten zand en mineralen. Het gaat vooral om hoogwaardige kwartszanden voor de industrie.

Sibelco hecht veel belang aan duurzame ontwikkeling en heeft een traditie van ontginnen met respect voor de natuur. Bij de projecten wordt steeds aandacht besteed aan de herbestemming van het gebied, de gefaseerde heraanleg en de afwerking van de groeves. Sibelco is sterk begaan met de natuur en stelt natuurgebieden ter beschikking voor het uitzetten van honingbijen in het kader van het project BeeBond waar Honeybee Valley in betrokken is. Door dit nauwe partnerschap verkrijgt Sibelco het zilveren label van Honeybee Valley.

Andere faculteiten aan de UGent

Faculteiten Silverlabel Nieuwe Huisstijl

Honeybee Valley heeft de voorbije jaren tal van nieuwe initiatieven opgestart. Het gevolg is evenwel dat het bijencentrum vele bijenkolonies parallel in proef heeft en dat het drachtgebied op de campus de Sterre de hoge densiteit aan honingbijen niet meer aankan. Vandaar de nood aan nieuwe locaties voor bijenkasten die we zowel intro muros als extra muros hebben gezocht en gevonden. De uitbreiding van het potentieel aan bijenstanden is tot stand gekomen zowel op vraag vanuit Honeybee Valley, maar ook op initiatief van externen die in het kader van ‘duurzame ontwikkeling’ iets rond honingbijen wilden opstarten.

Er lopen momenteel twee projecten waarvoor bijenkasten op de externe locaties worden gebruikt. Beide projecten dragen bij tot de studie van de onderliggende processen die ervoor zorgen dat honingbijen tolerant worden aan de Varroa-mijt. In het kader van VARRESIST RT13/4 wordt getracht merkers te identificeren die verantwoordelijk zijn voor een verminderde Varroa reproductie. In een tweede project, de Varroa ring test, wordt er gefocust op de impact van de omgeving op Varroa-tolerantie.

De Faculteit Diergeneeskunde heeft zowel op de site Heidestraat in Merelbeke als op de site Proefhoevestraat in Melle locaties ter beschikking gesteld voor bijenkasten in het kader van bovenstaande projecten. Dankzij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde staan nu ook bijenkasten op een wel zeer uitzonderlijke locatie, namelijk op het dak van de Bibliotheek van de faculteit, in het centrum van Gent. Ook dankzij de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zoeken onze bijen grotere hoogten op, meer specifiek op het dak van het Blandijngebouw in Gent Centrum. Het beschikbaar stellen van deze bij-vriendelijke locaties levert hen het zilveren label op van Honeybee Valley.

Gemeente Merelbeke

Logo Merelbeke Silverlabel

Tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2014 te Merelbeke werd het charter voor een bij-vriendelijke gemeente goedgekeurd. De gemeente engageert zich hiermee om te zorgen voor een stuifmeelrijke omgeving en de burgers, landbouw en industrie te sensibiliseren. Dit wordt bereikt door enerzijds een sensibiliseringsactie op te zetten en anderzijds een actieplan op te maken. Als onderdeel van dit actieplan heeft de gemeente Merelbeke een gebruiksovereenkomst afgesloten met Honeybee Valley voor het plaatsen van bijenkasten. Hiervoor werden 4 specifieke gemeentelijke percelen ter beschikking gesteld waar ook in het kader van de projecten Varresist en de Varroa ring test onderzoek wordt uitgevoerd op mijtresistentie van honingbijen. Door dit engagement verkrijgt de gemeente Merelbeke het zilveren label van Honeybee Valley.