Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Projecten van nieuw Strategisch Plan Bijenteelt zijn opgestart

2023 11 18 16 52 15

Binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 financieren het Departement Landbouw & Visserij en Europa het Strategisch Plan Bijenteelt. Voor de periode 2023-2025 werden 7 projecten goedgekeurd, waarvan Honeybee Valley betrokken is in 4 daarvan. Van het project ‘Innovatieve selectiestrategieën in de bijenteelt’ is Honeybee Valley de uitvoerder en zijn maar liefst 4 partners betrokken, nl. de Koninklijke Vlaamse Imkersbond, Buckfast Vlaanderen, ZwarteBij.org en het bevruchtingsstation te Kreverhille. De kick-off heeft plaatsgevonden op 7 november 2023 en de eerste acties werden al ondernomen. Het project wil de implementatie realiseren van volgende innovatieve selectietechnieken: snelle opsporing van gunstige kenmerken door analyse van het genoom en de opsporing van merkergenen; selectie door uitsluiting van het slechtste kwartiel in de rangschikking. Honeybee Valley werd als partner gekozen in 3 andere projecten:

- Bevruchtingsstations en kunstmatige inseminatie (uitvoerder KonVIB, partners tijdens de kick-off vergadering staan op de foto, vlnr. Geert Meersdom, Julien Driesen, Frans Declercq, Jurgen Boterberg, Jan Heytens, Toon Jacobs)

- Conservatie en verspreiding van een vitale zwarte bijenpopulatie (uitvoerder ZwarteBij.org)

- Selectieve bestrijding van de invasieve exoot 'Aziatische hoornaar' ter bescherming van de honingbij en de biodiversiteit in Vlaanderen (uitvoerder Limburgse Imkersbond)

Meer lezen...

Doorbraak in het onderzoek naar veerkrachtige honingbijen: resistentie tegenover virussen is genetisch overerfbaar

Vandaag verschijnt er in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports een artikel van het team van Honeybee Valley, onder leiding van professor Dirk de Graaf, waarin voor het eerst wordt aangetoond dat de weerstand van honingbijen tegenover virussen genetisch bepaald is. Dit werpt een volledig nieuw licht op het streven naar veerkrachtige honingbijen. Honingbijen staan onder druk, o.a. omwille van de parasitaire varroamijt die zich in het broed ontwikkelt en de virussen die zij overdraagt. Deze virussen bepalen in grote mate het ziektebeeld van de kolonie, en zijn dus doorslaggevend voor het al dan niet overleven van een bijenvolk tijdens de winter. Desondanks ligt het accent momenteel volledig op de beheersing van de varroamijtziekte, en dit zowel op het vlak van de bijenteeltpraktijk als het fundamenteel onderzoek. De Gentse onderzoekers tonen in hun artikel aan dat sommige bijenkolonies in staat zijn om de virusinfecties te onderdrukken en dat dit kenmerk genetisch bepaald is. Hiermee ligt de weg open voor het kweken van virusresistente volken.

Meer lezen...

Podcast over bijen op EOS wetenschap

Eos Dirk De Graaf

In een podcast op EOS wetenschap licht professor Dirk de Graaf toe wat er precies met de bijen aan de hand is. Ondanks een toename in het aantal bijenkasten, gaat het echt niet goed met de honingbij. Vooral de wintersterfte is problematisch. Er zijn verschillende redenen waarom bijenkolonies verzwakt aan de winter beginnen. De belangrijkste zijn de varroamijt, een gebrek aan voedsel en het gebruik van pesticiden. Beluister de podcast hier.

Wintersterfte 2019-2020: eerste resultaten COLOSS enquête

Wintersterfte 1920 Provincies

Er vulden opnieuw veel Vlaamse imkers de jaarlijkse COLOSS vragenlijst in over de bijensterfte tijdens de winter van 2019-2020. We kregen gegevens binnen van 3.119 ingewinterde bijenvolken, verspreid over 369 bijenstanden in Vlaanderen. Van deze bijenvolken heeft 20,3% (95% CI: 18-22,8) de voorbije winter niet overleefd. Op 161 bijenstanden (43,6%) trad geen bijensterfte op, terwijl op 22 standen (6%) de imker alle volken verloor. Bij deze laatste betrof het telkens niet meer dan 4 volken per stand, met 1 uitzondering van een stand waarop alle 8 volken ten onder gingen.

Figuur1. Gemiddelde wintersterftecijfers per provincie, met 95% CI als foutvlaggen aangeduid. De witte cijfers onderaan de balken geven het aantal bijenstanden weer waarvoor de vragenlijst werd ingevuld.

Meer lezen...

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief