Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Imkers, dus u ook, beslissen over de belangrijkste imkerpraktijken in het Europese B-THENET project

B THENET Logo countries Belgium FC20230116

Honeybee Valley is verantwoordelijk voor de uitvoer van het Europese B-THENET project in België, dat als doel heeft om op Europese schaal een netwerk op te bouwen van imkers en beleidsmakers. Wij willen ervoor zorgen dat u zich ook deel voelt van dit netwerk. Zo kan men de beste praktijken en innovaties in Europa standaardiseren en moderniseren, met oog voor de nationale context. Om de belangrijkste praktijken te bepalen, hebben wij de mening van zoveel mogelijk imkers nodig (ook van beginnende imkers). Dit is het tweede jaar van het project en ditmaal zijn de thema’s het dagelijkse beheer van de bijenstand en Amerikaans vuilbroed. Indien u ons wilt steunen, kan u de enquête tot 15 december 2023 in het Nederlands anoniem invullen door hier te klikken (u wordt doorverwezen naar het EU-portaal voor enquêtes). De komende twee jaar volgen andere thema’s.

De enquête neemt zo’n 15 minuten in beslag en bij de meeste vragen hoeft u slechts een beoordeling van 1 tot 5 sterren te geven naargelang het belang dat u hecht aan de vermelde praktijken. Eens de praktijken met de hoogste beoordelingen geselecteerd zijn, zullen imkers en experten een aanbevolen werkwijze per praktijk uitwerken in de vorm van workshops, video’s en info-sheets. Deze werkwijzen verschijnen dan op het B-THENET platform (filter de Nederlandstalige praktijken door België te selecteren). U kunt al eens een kijkje nemen op het platform om te ontdekken welke praktijken vorig jaar werden uitgewerkt onder de thema’s “inrichting van de bijenstand” en “varroose”. Als u zich registreert op het platform, kunt u zelfs de reeds geplaatste werkwijzen beoordelen met duimpjes en extra commentaren, tips en vragen toevoegen. U ontvangt dan ook sporadisch nieuws over het project.

Contacteer ons op volgend e-mailadres indien u vragen of opmerkingen heeft of als u zich (met een vereniging) kandidaat wil stellen om met ons een workshop te organiseren om enkele aanbevolen werkwijzen uit te werken: kamiar.torabi@ugent.be

Resultaten van de statistische analyse van de monstername INSIGNIA in 2019

Note5 Samples Ready For Shipment 72Dpi

De APIStrip is een efficiënte matrix voor het biomonitoren van pesticides met bijenvolken. Het stuifmeel dat door het bijenvolk verzameld wordt, komt hoofdzakelijk van "wilde" planten en in mindere mate van landbouwgewassen. - Door het internationale INSIGNIA consortium

Op de afbeelding zijn de Vlaamse stuifmeelstalen en APIStrips te zien, klaar voor verzending naar de labo's in Griekenland en Portugal voor analyse.

Meer lezen...

Loodregen na de brand van de Notre-Dame en hoe met bijenvolken de verspreiding van deze verontreiniging deels in kaart gebracht werd

Godefroy Paris Cc By Sa

Dat honingbijvolken goede bio-verzamelaars zijn van verontreinigingen is bekend. Hoe bijenhouders optimaal mee gaan werken met de wetenschap om deze verontreinigingen in kaart te brengen wordt momenteel op Europees niveau onderzocht in het Insignia project (https://www.insignia-bee.eu/).

Regelmatig verschijnen er interessante studies waarin honingbijen of bijenproducten een belangrijke rol spelen om verontreinigingen van het milieu aan te tonen. Dit is een goede ontwikkeling. Bijenvolken worden over heel de wereld gehouden en met het juiste gereedschap en hulp van de bijenhouders kan een wereldwijd netwerk worden gemaakt en verontreinigingen in kaart worden gebracht. Een interessant voorbeeld van een dergelijke studie verscheen in juli 2020, toen Kate Smith en medewerkers het artikel Honey maps the Pb fallout from the 2019 fire at Notre Dame cathedral, Paris: a geochemical perspective publiceerden.

Afbeelding: © GodfroyParis / CC BY-SA (link naar bron)

Meer lezen...

Doorbraak in het onderzoek naar veerkrachtige honingbijen: resistentie tegenover virussen is genetisch overerfbaar

Vandaag verschijnt er in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports een artikel van het team van Honeybee Valley, onder leiding van professor Dirk de Graaf, waarin voor het eerst wordt aangetoond dat de weerstand van honingbijen tegenover virussen genetisch bepaald is. Dit werpt een volledig nieuw licht op het streven naar veerkrachtige honingbijen. Honingbijen staan onder druk, o.a. omwille van de parasitaire varroamijt die zich in het broed ontwikkelt en de virussen die zij overdraagt. Deze virussen bepalen in grote mate het ziektebeeld van de kolonie, en zijn dus doorslaggevend voor het al dan niet overleven van een bijenvolk tijdens de winter. Desondanks ligt het accent momenteel volledig op de beheersing van de varroamijtziekte, en dit zowel op het vlak van de bijenteeltpraktijk als het fundamenteel onderzoek. De Gentse onderzoekers tonen in hun artikel aan dat sommige bijenkolonies in staat zijn om de virusinfecties te onderdrukken en dat dit kenmerk genetisch bepaald is. Hiermee ligt de weg open voor het kweken van virusresistente volken.

Meer lezen...

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief