Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Vacature doctoraal onderzoeker aan Honeybee Valley

Logo Versions no 20221110 07

Wereldwijd worden we geconfronteerd met een sterke achteruitgang van de bijen. Honingbijen hebben vooral te lijden van wintersterfte. De kolonies gaan verzwakt de winter in en halen de volgende lente niet. De oorzaak is multifactorieel en kan teruggebracht worden tot de vele vormen van stress waaraan het bijenvolk is blootgesteld. In de voorbije decennia lag de focus vooral op de stress veroorzaakt door ziekten en de vergiftiging door pesticiden. Doch, er zijn nog andere vormen van stress waarmee een bijenvolk geconfronteerd wordt. Zo is er de verschraling van het drachtgebied, de dreiging van de klimaatopwarming, maar ook onze manier van imkeren, met name het regelmatig verstoren van het bijenvolk door de interventies van de imker.

In het kader van het B-THENET project van de Europese Commissie is er een vacature voor doctoraal onderzoeker aan Honeybee Valley, vakgroep Biochemie en Microbiologie, Faculteit wetenschappen van de Universiteit Gent. Deze vacature omvat twee aspecten: ten eerste zal de weerhouden kandidaat de impact van stress op de overleving van honingbijen onderzoeken. Hierbij gaat onze aandacht naar de effecten van de imkerpraktijken en de klimaatopwarming. Wat dit laatste betreft willen we de genetische basis van temperatuurtolerantie in kaart brengen. Ten tweede, dient er een bevraging georganiseerd te worden over de in België gebruikte imkerpraktijken. Door workshops en training sessies dienen de goede imkertechnieken verder uitgedragen te worden (train-the-trainer). In een opvolgstudie dient dan afgetoetst te worden wat de gevolgen hiervan zijn op de wintersterfte.

We zijn hiervoor op zoek naar iemand met goede kennis van de imkerpraktijken die bovendien voldoet aan de voorwaarden om een doctoraatsbeurs op te nemen.

Meer lezen...

Doorbraak in het onderzoek naar veerkrachtige honingbijen: resistentie tegenover virussen is genetisch overerfbaar

Vandaag verschijnt er in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports een artikel van het team van Honeybee Valley, onder leiding van professor Dirk de Graaf, waarin voor het eerst wordt aangetoond dat de weerstand van honingbijen tegenover virussen genetisch bepaald is. Dit werpt een volledig nieuw licht op het streven naar veerkrachtige honingbijen. Honingbijen staan onder druk, o.a. omwille van de parasitaire varroamijt die zich in het broed ontwikkelt en de virussen die zij overdraagt. Deze virussen bepalen in grote mate het ziektebeeld van de kolonie, en zijn dus doorslaggevend voor het al dan niet overleven van een bijenvolk tijdens de winter. Desondanks ligt het accent momenteel volledig op de beheersing van de varroamijtziekte, en dit zowel op het vlak van de bijenteeltpraktijk als het fundamenteel onderzoek. De Gentse onderzoekers tonen in hun artikel aan dat sommige bijenkolonies in staat zijn om de virusinfecties te onderdrukken en dat dit kenmerk genetisch bepaald is. Hiermee ligt de weg open voor het kweken van virusresistente volken.

Meer lezen...

Podcast over bijen op EOS wetenschap

Eos Dirk De Graaf

In een podcast op EOS wetenschap licht professor Dirk de Graaf toe wat er precies met de bijen aan de hand is. Ondanks een toename in het aantal bijenkasten, gaat het echt niet goed met de honingbij. Vooral de wintersterfte is problematisch. Er zijn verschillende redenen waarom bijenkolonies verzwakt aan de winter beginnen. De belangrijkste zijn de varroamijt, een gebrek aan voedsel en het gebruik van pesticiden. Beluister de podcast hier.

Wintersterfte 2019-2020: eerste resultaten COLOSS enquête

Wintersterfte 1920 Provincies

Er vulden opnieuw veel Vlaamse imkers de jaarlijkse COLOSS vragenlijst in over de bijensterfte tijdens de winter van 2019-2020. We kregen gegevens binnen van 3.119 ingewinterde bijenvolken, verspreid over 369 bijenstanden in Vlaanderen. Van deze bijenvolken heeft 20,3% (95% CI: 18-22,8) de voorbije winter niet overleefd. Op 161 bijenstanden (43,6%) trad geen bijensterfte op, terwijl op 22 standen (6%) de imker alle volken verloor. Bij deze laatste betrof het telkens niet meer dan 4 volken per stand, met 1 uitzondering van een stand waarop alle 8 volken ten onder gingen.

Figuur1. Gemiddelde wintersterftecijfers per provincie, met 95% CI als foutvlaggen aangeduid. De witte cijfers onderaan de balken geven het aantal bijenstanden weer waarvoor de vragenlijst werd ingevuld.

Meer lezen...

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Kalender

Naderende evenementen

18 maart '23

West-Vlaamse Plantendag

04 maart '23

Bijendag - Imkeren in de toekomst

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief