Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Lijst van dierenartsen die bijenstandsbegeleiding uitvoeren, beschikbaar

Hbv 20180523 9327

In één van onze voorgaande brochures hadden we het over het gebruik van diergeneesmiddelen tegen varroase. Volgens het KB van 15 mei 2017 kan een imker hiervoor beroep doen op een dierenarts voor bedrijfsbegeleiding op zijn bijenstand. In de brochure hekelden we het gebrek aan opleiding en kennis omtrent bijenteelt en de bestrijding van bijenziekten binnen dierenartsen. Hierdoor zijn er slechts een handvol dierenartsen in België die dergelijke bedrijfsbegeleiding met kennis van zaken kunnen uitvoeren. Er is momenteel echter een lijst beschikbaar waarop Nederlands- en Franstalige dierenartsen staan die bijenstandsbegeleiding uitvoeren in het kader van de bestrijding van varroase. Deze lijst omvat op heden 11 Vlaamse en 14 Waalse dierenartsen, verspreid over gans België. De imker die wenst beroep te doen op dergelijke begeleiding, kan hier op zoek gaan naar een dierenarts in zijn omgeving.

Herinnering deelname enquête Bee Best Check

Bbc Schema

In kader van het project Bee Best Check aan de Universiteit Luik in samenwerking met Honeybee Valley, is één van de doelstellingen inzicht te verkrijgen in de perceptie bij imkers van de risico ‘s die varroa, de klimaatverandering en de bestrijdinsmiddelen voor hun kolonies inhouden en in de redenen die imkers ertoe aanzetten bepaalde bijenteeltmethoden over te nemen (of juist niet over te nemen).

Daarom zouden we de imkers die deze enquête nog niet hebben ingevuld, vriendelijk willen vragen de online vragenlijst in te vullen. Deze enquête is volledig anoniem en duurt ongeveer 15 minuten.

Bedankt alvast voor uw bijdrage aan dit onderzoek naar de gezondheid van onze bijen.

(foto: Criteria die tussenkomen in het inschatten van goede bijenteeltpraktijken, uit Steinhauer et al., 2014)

Tine Descamps is succesvol gedoctoreerd

Ph Dtine Met Promotoren Nfitem

Vier jaar onderzoek over de virulentie van Amerikaans vuilbroed (AFB) werd voorbije week afgerond met het behalen van het doctoraat door Tine Descamps. Haar werk draagt de titel "The intimate host-pathogen relation of Paenibacillus larvae and the honey bee Apis mellifera". Promotoren waren prof. Dirk de Graaf en prof. em. Paul De Vos.

Ze heeft enerzijds een tool ontwikkeld om het specifieke ERIC type van een AFB stam te achterhalen. Door deze genotypering met behulp van MLVA kan van een uitbraak bepaald worden tot welk AFB type de stam behoort. Anderzijds heeft Tine getracht het virulente gedrag van P. larvae te ontrafelen. Ze heeft hierbij verschillende gemuteerde plaatsen in het DNA geïdentificeerd door random mutagenese toe te passen.

Veel succes Tine met je verdere carrière!

Het FAVV zet de bewaking van de bijengezondheid verder

Logo Favv

In september 2016 startte het FAVV met een nieuw bewakingsprogramma voor de bijengezondheid, genaamd “HealthyBee”. Het hoofddoel van dit programma is het objectief bepalen van de bijensterfte. Daarnaast worden mogelijke verbanden tussen de bijensterfte en de factoren die het vaakst vernoemd worden als mogelijke oorzaak ervan onderzocht. Gezien de noodzaak om de beschikken over objectieve cijfers omtrent de bijengezondheid en wegens de positieve commentaren die ontvangen werden gedurende de uitvoering van het project, besliste het FAVV om de monitoring van de bijengezondheid op een permanente basis onder te brengen in zijn meerjarig controleprogramma. Deze monitoring maakt deel uit van het Federaal Bijenplan 2017-2019.

Meer lezen...

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Kalender

Naderende evenementen

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief