Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Meting varroapopulatie in de zomermaanden

Hbv 20180516 9193

Om varroa-resistente bijen te kunnen telen is het van belang om kolonies te kunnen detecteren waarin de mijt zich niet goed kan ontwikkelen. Het mechanisme waarmee de mijtpopulatie onderdrukt wordt, kan zeer divers zijn en speelt in eerste instantie geen rol. Om de volken met een verminderd aantal mijten te kunnen opsporen, zijn de juiste gestandaardiseerde methoden nodig. Daarom werden in een praktijkproef van voorbije zomer een aantal internationaal afgesproken methoden voor het inschatten van de varroapopulatie uitgetest.

Binnen het Vlaams Bijenteeltprogramma is een belangrijk topic selectie. Hierin voeren imkers testen uit om o.a. de varroapopulatie in een volk in te schatten: de poedersuikermethode, de CO2-methode en de wasmethode. Maar we vermoeden dat er veel variatie op de metingen kan optreden naar gelang de nauwkeurigheid van de imker. Daarom hebben we deze testen stap voor stap geanalyseerd; ten einde naar de komende jaren toe de imkers te kunnen sturen in het nauwkeurig meten van de mijtpopulatie in hun volken.

Lees er alles over in het rapport onder Know It bij Dossiers of klik hieronder op 'Meer lezen'.

Meer lezen...

'Bee Master Walk' te Gent

Dsc 9246

Op 10 augustus nam kunstenaar COSCO (Louis De Cordier) een 40-tal imkers op sleeptouw voor een serene wandeling doorheen het historisch centrum van Gent: de Bee Master Walk. Het werd een gezellige wandeling waarbij de imkers en niet-imkers heel snel met elkaar aan de praat geraakten. Slechts één onderwerp kwam ter sprake: de bij. Toevallige passanten en niets vermoedende Gentenaars keken met verstomming naar de bende in kapruinen gehulde imkers die uit hun natuurlijke omgeving waren losgeweekt en plots midden in de stad en in groep opdoken. Dit was dan ook de bedoeling van de kunstenaar.

Meer lezen...

Inspiratiedag heeft velen geïnspireerd.

Inspiratiedag

Tijdens een speciale inspiratiedag in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel kwamen alle betrokkenen van bijen in ons land samen. Duidelijk is dat het zowel met de honingbijen als met de wilde bijen niet goed gaat. Daarom dienen tal van uiteenlopende projecten het tij te doen keren. Op veel fronten is men de bijen genegen. Hiervan getuigden de verschillende wetenschappelijke uiteenzettingen en de actieplannen van tal van verenigingen, bedrijven en lokale overheden.

Meer lezen...

Competitie tussen honingbijen en wilde bijen

Dsc 2245

In de maand mei bracht het wetenschappelijk tijdschrift Basic and Applied Ecology een Zweedse studie uit met als onderwerp de competitie tussen honingbijen en wilde bijen. Het is niet de eerste studie die als hypothese stelt dat gedomesticeerde bijen een negatief effect uitoefenen op sympatrische wilde bijen populaties, in dit geval die van hommels. De oorzaak van zo'n effect heeft mogelijk te maken met het gedeelde foerageergebied waarin het voedselaanbod op een gegeven moment schaars wordt. Maar hoe bestudeert men een dergelijk fenomeen? En hoe gaat men hierbij te werk? 

Meer lezen...

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Kalender

Naderende evenementen

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief