Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Internationaal congres EurBee8 officieel geopend in Gent

Hbv 20180917 8973

EurBee is het internationale apidologie congres waarbij onderzoekers over de ganse wereld samenkomen om hun laatste resultaten in bijen-onderzoek voor te stellen. Meer dan 400 onderzoekers nemen deel aan dit congres waarbij in 3 dagen tijd maar liefst 166 lezingen plaatsvinden.

De officiële opening van EurBee8 nam plaats in het hart van Gent, de Academische Aula van Universiteit Gent. Hierbij nam Prof. Dirk de Graaf als eerste het woord om de deelnemers van het congres welkom te heten. Op zijn beurt verwelkomde de Decaan van de Faculteit Wetenschappen alle onderzoekers in Gent. We waren vereerd dat de Minister van Leefmilieu, Milieu en Cultuur Joke Schauvliege en de Deputé van Oost-Vlaanderen Alexander Vercamer de onderzoekers een hart onder de riem kwamen steken. Het is duidelijk dat er op vele fronten dient samengewerkt te worden om het overleven van onze Vlaamse honingbijen en wilde bijen te garanderen. Tijdens de voorstellingen op EurBee8 zullen onderzoekers door het presenteren van hun laatste onderzoeksresultaten hier alvast hun steentje trachten aan bij te dragen.

Inspiratiedag heeft velen geïnspireerd.

Inspiratiedag

Tijdens een speciale inspiratiedag in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel kwamen alle betrokkenen van bijen in ons land samen. Duidelijk is dat het zowel met de honingbijen als met de wilde bijen niet goed gaat. Daarom dienen tal van uiteenlopende projecten het tij te doen keren. Op veel fronten is men de bijen genegen. Hiervan getuigden de verschillende wetenschappelijke uiteenzettingen en de actieplannen van tal van verenigingen, bedrijven en lokale overheden.

Meer lezen...

Competitie tussen honingbijen en wilde bijen

Dsc 2245

In de maand mei bracht het wetenschappelijk tijdschrift Basic and Applied Ecology een Zweedse studie uit met als onderwerp de competitie tussen honingbijen en wilde bijen. Het is niet de eerste studie die als hypothese stelt dat gedomesticeerde bijen een negatief effect uitoefenen op sympatrische wilde bijen populaties, in dit geval die van hommels. De oorzaak van zo'n effect heeft mogelijk te maken met het gedeelde foerageergebied waarin het voedselaanbod op een gegeven moment schaars wordt. Maar hoe bestudeert men een dergelijk fenomeen? En hoe gaat men hierbij te werk? 

Meer lezen...

Verslag van het congres van de Duitse “Arbeitsgemeinschaft toleranzzucht” in Mayen op 5/11/2016

Vanlaere Bienefeld Buchler 72Dpi

Jaarlijks komen alle Duitse imkers en imkerverenigingen die bezig zijn met selectie en koninginnenteelt bijeen om het afgelopen jaar te evalueren en de toekomstplannen te bespreken. Hieraan wordt ook een congres gekoppeld waarin de nieuwste onderzoekingen aan het grote publiek worden kenbaar gemaakt. Vanuit Vlaanderen waren verschillende imkers afgezakt naar Mayen. Dries Laget, imker conservator van Honeybee Valley, brengt verslag uit en duidt op een aantal bevindingen die ook voor de Vlaamse imkerij van belang zouden kunnen zijn. Op de foto zijn van links naar rechts prof. em. dr. ir. Octaaf Van Laere, prof. dr. Kaspar Bienefeld en dr. Ralph Büchler te zien. 

Meer lezen...

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Kalender

Naderende evenementen

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief