Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Bekroonde map voor brochures nu te koop

Dsc 9653 Kleiner

De laatste 3 jaar werd vanuit het Vlaams Bijenteeltprogramma flink geïnvesteerd in het maken van brochures die via de imkersbladen onder de Vlaamse imkers werden verspreid. We hopen dat deze naslagwerken zorgvuldig werden bewaard, want er is nu een map verkrijgbaar waarin al deze 14 brochures netjes kunnen aangebracht worden. Je kan je brochures hier a.d.h.v. een handig clipsysteem zelf in steken waardoor je nog vlot in de brochures kan bladeren. Honeybee Valley heeft onlangs met deze bundel deelgenomen aan de ‘World Beekeeping Awards’ op het internationale bijencongres Apimondia in Montréal (Canada) en de map werd er bekroond met een bronzen medaille.

Wil je deze map in huis halen, dan kan dat door te mailen naar info@honeybeevalley.eu. De map kost 10 euro en kan afgehaald worden op campus Sterre te Gent (Krijgslaan 281, gebouw S33). Als je nog een bepaalde brochure zou ontbreken, kan je die gratis bij Honeybee Valley verkrijgen. Eventueel kan een gezamenlijke aankoop van mappen ervoor zorgen dat niet telkens de rit naar Gent dient ondernomen te worden, en kunnen de mappen met bijvoorbeeld een verantwoordelijke van een vereniging meegegeven worden. Als je ze toch liever opgezonden krijgt, worden de verzendingskosten (ongeveer 8,20 euro extra, onder voorbehoud) erbij gerekend.

DAG-Tagung Duitse bijeninstituten

Dr Christoph Otten Gastheer 72Dpi

Van 20-22 maart jl. verzamelden de Duitse bijenonderzoekers voor hun jaarlijkse DAG-Tagung in Koblenz, Duitsland. Ieder jaar is het een ander bijeninstituut dat uitnodigt; dit jaar was het Mayen, maar om organisatorische redenen werd uitgeweken naar de vesting Ehrenbreitstein te Koblenz, die van op een steile rots uitkijkt op de samenvloeiing van Moezel en Rijn. Gastheer was dr. Christoph Otten (zie foto). Vanuit Vlaanderen was een kleine delegatie present. Ook dit jaar was het programma weer goed gevuld met wel 35 lezingen van gekende en minder gekende onderzoekers. We beperken ons tot enkele hoogtepunten.

Meer lezen...

Herinnering deelname enquête Bee Best Check

Bbc Schema

In kader van het project Bee Best Check aan de Universiteit Luik in samenwerking met Honeybee Valley, is één van de doelstellingen inzicht te verkrijgen in de perceptie bij imkers van de risico ‘s die varroa, de klimaatverandering en de bestrijdinsmiddelen voor hun kolonies inhouden en in de redenen die imkers ertoe aanzetten bepaalde bijenteeltmethoden over te nemen (of juist niet over te nemen).

Daarom zouden we de imkers die deze enquête nog niet hebben ingevuld, vriendelijk willen vragen de online vragenlijst in te vullen. Deze enquête is volledig anoniem en duurt ongeveer 15 minuten.

Bedankt alvast voor uw bijdrage aan dit onderzoek naar de gezondheid van onze bijen.

(foto: Criteria die tussenkomen in het inschatten van goede bijenteeltpraktijken, uit Steinhauer et al., 2014)

Tine Descamps is succesvol gedoctoreerd

Ph Dtine Met Promotoren Nfitem

Vier jaar onderzoek over de virulentie van Amerikaans vuilbroed (AFB) werd voorbije week afgerond met het behalen van het doctoraat door Tine Descamps. Haar werk draagt de titel "The intimate host-pathogen relation of Paenibacillus larvae and the honey bee Apis mellifera". Promotoren waren prof. Dirk de Graaf en prof. em. Paul De Vos.

Ze heeft enerzijds een tool ontwikkeld om het specifieke ERIC type van een AFB stam te achterhalen. Door deze genotypering met behulp van MLVA kan van een uitbraak bepaald worden tot welk AFB type de stam behoort. Anderzijds heeft Tine getracht het virulente gedrag van P. larvae te ontrafelen. Ze heeft hierbij verschillende gemuteerde plaatsen in het DNA geïdentificeerd door random mutagenese toe te passen.

Veel succes Tine met je verdere carrière!

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Kalender

Naderende evenementen

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief