Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Projecten van nieuw Strategisch Plan Bijenteelt zijn opgestart

2023 11 18 16 52 15

Binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 financieren het Departement Landbouw & Visserij en Europa het Strategisch Plan Bijenteelt. Voor de periode 2023-2025 werden 7 projecten goedgekeurd, waarvan Honeybee Valley betrokken is in 4 daarvan. Van het project ‘Innovatieve selectiestrategieën in de bijenteelt’ is Honeybee Valley de uitvoerder en zijn maar liefst 4 partners betrokken, nl. de Koninklijke Vlaamse Imkersbond, Buckfast Vlaanderen, ZwarteBij.org en het bevruchtingsstation te Kreverhille. De kick-off heeft plaatsgevonden op 7 november 2023 en de eerste acties werden al ondernomen. Het project wil de implementatie realiseren van volgende innovatieve selectietechnieken: snelle opsporing van gunstige kenmerken door analyse van het genoom en de opsporing van merkergenen; selectie door uitsluiting van het slechtste kwartiel in de rangschikking. Honeybee Valley werd als partner gekozen in 3 andere projecten:

- Bevruchtingsstations en kunstmatige inseminatie (uitvoerder KonVIB, partners tijdens de kick-off vergadering staan op de foto, vlnr. Geert Meersdom, Julien Driesen, Frans Declercq, Jurgen Boterberg, Jan Heytens, Toon Jacobs)

- Conservatie en verspreiding van een vitale zwarte bijenpopulatie (uitvoerder ZwarteBij.org)

- Selectieve bestrijding van de invasieve exoot 'Aziatische hoornaar' ter bescherming van de honingbij en de biodiversiteit in Vlaanderen (uitvoerder Limburgse Imkersbond)

Meer lezen...

Het Vlaams Bijenteeltprogramma 2017-2019 van start

Foto Ellen En Mikalai

Recent werd het voorstel van het nieuwe Vlaams Bijenteeltprogramma door de Europese Unie goedgekeurd. Eerder al had de bevoegde Vlaamse minister Joke Schauvliege toegezegd om het programma te co-financieren vanuit de Vlaamse overheid. Dit zorgde voor een aanzienlijke verruiming van het financiële draagvlak, wat toeliet om een ambitieus programma uit te werken. In het nieuwe drie jaren programma staat het terugdringen van de bijensterfte centraal. Twee belangrijke hefbomen zullen aangereikt worden om dit te bereiken. Een eerste zijn de imkertechnieken die betrekking hebben op de bedrijfsmethoden in het algemeen, het promoten van imkerspraktijken die stressluw zijn en dus beter in harmonie met de bijenpopulatie, en vooral de methoden om de Varroa-mijtziekte beter onder controle te krijgen. Een tweede hefboom om de bijensterfte in Vlaanderen in te dijken, is het selecteren voor bijenvolken met een grotere weerbaarheid en veerkracht, die zijn aangepast aan onze lokale omgevingsomstandigheden. 

Klik op deze link om het volledige programma op de website van Departement Landbouw en Visserij na te lezen, of ga via "Meer lezen" naar de respectievelijke projectportfolio binnen deze website.

Meer lezen...

Preliminaire resultaten van de internationale COLOSS monitoring 2016

Coloss Press Release Colony Losses July 16 Map

De preliminaire resultaten van de internationale studie over de winter bijensterfte van 2015-2016 werden recent prijsgegeven. Aan deze studie namen 29 verschillende landen deel met een totaal van 18.693 imkers die de vragenlijst zorgvuldig hebben ingevuld. Gezamenlijk komt dit neer op een monitoring van maar liefst 399.602 honingbijkolonies. In dit grootschalig onderzoek werd een bijensterfte van 11,9% genoteerd in de winter van 2015-2016, terwijl dit het jaar voordien nog op 17,4% werd ingeschat. 

Meer lezen...

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief