Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Top teeltmateriaal ter beschikking bij selectiewerkgroep Vlaanderen

HBV Foto 015 Koninginneteelt

De selectiewerkgroep van Honeybee Valley heeft opnieuw topmoeren ter beschikking. Dit zijn koninginnen die uitgebreid getest werden naar veerkracht, een hoge teeltrang verkregen en bovendien virusvrij zijn. Telers die dergelijke koninginnen bezitten, zijn met een ster aangeduid in het overzicht die je hieronder kan downloaden. Je kan deze imkers dus contacteren om nateelt te bekomen.

Daarenboven werden vorig jaar voor het eerst alle deelnemende koninginnen getest op merkers voor het kenmerk 'suppressed mite reproduction'. Het aanwezig zijn van deze merkers is geassocieerd met veerkracht tegen de varroamijtziekte. De komende jaren trachten we door gerichte inkruisingen de aanwezigheid van deze merkers in onze Vlaamse bijenstapel te verhogen. Dit is een project dat deel uitmaakt van het Strategisch Plan Bijenteelt.

Het overzicht met de deelnemende selectietelers is steeds op onze website beschikbaar onder Breed It bij Comité Selectiewerk Vlaanderen. Het artikel werd ook gepubliceerd in het Maandblad van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond van mei. Echter zijn er bij het overzetten van het artikel naar de lay-out van het Maandblad helaas verschillende fouten geslopen. De correcte versie sturen we daarom nog eens via deze Newsflash.

Meer lezen...

Verslag van het congres van de Duitse “Arbeitsgemeinschaft toleranzzucht” in Mayen op 5/11/2016

Vanlaere Bienefeld Buchler 72Dpi

Jaarlijks komen alle Duitse imkers en imkerverenigingen die bezig zijn met selectie en koninginnenteelt bijeen om het afgelopen jaar te evalueren en de toekomstplannen te bespreken. Hieraan wordt ook een congres gekoppeld waarin de nieuwste onderzoekingen aan het grote publiek worden kenbaar gemaakt. Vanuit Vlaanderen waren verschillende imkers afgezakt naar Mayen. Dries Laget, imker conservator van Honeybee Valley, brengt verslag uit en duidt op een aantal bevindingen die ook voor de Vlaamse imkerij van belang zouden kunnen zijn. Op de foto zijn van links naar rechts prof. em. dr. ir. Octaaf Van Laere, prof. dr. Kaspar Bienefeld en dr. Ralph Büchler te zien. 

Meer lezen...

Leerlingen in de ban van de bij tijdens de wetenschapsweek

Dscn3048 72Dpi

Tijdens de Vlaamse Wetenschapsweek tussen 24 en 28 oktober werden leerlingen tussen de 10 en 18 jaar ondergedompeld in de boeiende wereld van wetenschappelijk onderzoek aan tal van universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instellingen. Honeybee Valley opende zijn deuren voor 67 leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs om kennis te maken met de wondere wereld van de honingbij.

Meer lezen...

Uitbreiding externe bijenstanden in het kader van ‘duurzame ontwikkeling’

Dsc 7395 72Dpi

Honeybee Valley heeft in de voorbije jaren tal van nieuwe initiatieven kunnen opstarten. Het gevolg is dat het bijencentrum vele bijenkolonies parallel in proef heeft en dat de bestaande bijenstanden gelegen op de campus de Sterre, Krijgslaan 281 te Gent, de hoge densiteit aan honingbijen niet aankunnen. Vandaar de nood aan nieuwe locaties die zowel intra muros als extra muros werden gezocht en gevonden. Veelal werden externe partners bereid gevonden om een stuk land of zelfs de daken van een gebouw ter beschikking te stellen in het kader van ‘duurzame ontwikkeling’. Zo staan er nu bijenkasten op verschillende locaties die ons ter beschikking werden gesteld door de gemeente Merelbeke, het kasteeldomein Merendree en door verschillende faculteiten (de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, de Faculteit Diergeneeskunde en de Faculteit Economie) binnen de UGent.

Meer lezen...

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief