Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Geef het aantal overwinterde bijenvolken door aan COLOSS

Coloss Logo 200Px

Verschillende alarmerende berichten van imkers doet ons vermoeden dat de wintersterfte dit jaar opnieuw hoog zal liggen. De opmars van de Aziatische hoornaar in 2023 lijkt onze bijen zeker parten te hebben gespeeld. Maar is de wintersterfte hierdoor extra verhoogd ten opzichte van de jaren daarvoor? Hebben imkers de varroamijt onder controle kunnen houden en wordt voldoende rekening gehouden met het drachtgebied? Om hier een beter zicht op te krijgen, vragen we jou deel te nemen aan de internationale COLOSS bevraging. De wintersterfte wordt er niet enkel nationaal, maar ook internationaal opgevraagd en geanalyseerd. Hoe meer imkers aan deze bevraging deelnemen, hoe beter het sterftecijfer de realiteit zal benaderen.

Je kan ervoor kiezen om enkel de eerste vragen in te vullen waarbij gevraagd wordt naar het aantal volken voor en na de winter. Daarna komen een reeks vragen die proberen te achterhalen wat mogelijke oorzaken van sterfte zouden kunnen zijn. We raden sterk aan om even de tijd te nemen ook deze vragen te beantwoorden. Het kan ons en de COLOSS organisatie belangrijke inzichten geven.

Als extra motivatie zullen we net als vorige jaren na het afsluiten van de enquête aan alle deelnemers die hun emailadres opgeven een adviesrapport op maat opsturen. Hierin zal aangegeven worden of de gehanteerde methode goed is of dat er mogelijks nog ruimte is om bij te sturen. Tips vanuit Honeybee Valley met betrekking tot uw bedrijfsmethode zullen dan ook meegegeven worden.

Alvast bedankt voor uw deelname!

Activiteitenverslag 2de werkingsjaar Vlaams Bijenteeltprogramma 2016-2019

Dsc 5911

Na een zekere opstartfase aan het begin van het eerste werkingsjaar van dit Vlaams Bijenteeltprogramma, vertoonde het voorbije tweede werkingsjaar vooruitgang op vele fronten. Lees hier een samenvatting van de belangrijkste acties die werden ondernomen. 

Meer lezen...

DAG-Tagung Duitse bijeninstituten

Dr Christoph Otten Gastheer 72Dpi

Van 20-22 maart jl. verzamelden de Duitse bijenonderzoekers voor hun jaarlijkse DAG-Tagung in Koblenz, Duitsland. Ieder jaar is het een ander bijeninstituut dat uitnodigt; dit jaar was het Mayen, maar om organisatorische redenen werd uitgeweken naar de vesting Ehrenbreitstein te Koblenz, die van op een steile rots uitkijkt op de samenvloeiing van Moezel en Rijn. Gastheer was dr. Christoph Otten (zie foto). Vanuit Vlaanderen was een kleine delegatie present. Ook dit jaar was het programma weer goed gevuld met wel 35 lezingen van gekende en minder gekende onderzoekers. We beperken ons tot enkele hoogtepunten.

Meer lezen...

Herinnering deelname enquête Bee Best Check

Bbc Schema

In kader van het project Bee Best Check aan de Universiteit Luik in samenwerking met Honeybee Valley, is één van de doelstellingen inzicht te verkrijgen in de perceptie bij imkers van de risico ‘s die varroa, de klimaatverandering en de bestrijdinsmiddelen voor hun kolonies inhouden en in de redenen die imkers ertoe aanzetten bepaalde bijenteeltmethoden over te nemen (of juist niet over te nemen).

Daarom zouden we de imkers die deze enquête nog niet hebben ingevuld, vriendelijk willen vragen de online vragenlijst in te vullen. Deze enquête is volledig anoniem en duurt ongeveer 15 minuten.

Bedankt alvast voor uw bijdrage aan dit onderzoek naar de gezondheid van onze bijen.

(foto: Criteria die tussenkomen in het inschatten van goede bijenteeltpraktijken, uit Steinhauer et al., 2014)

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief