Menu

Over ons

Duiding over de oprichting en de ambities van het samenwerkingsplatform Honeybee Valley

Historiek

Dertig jaar geleden werd het onderzoek over bijen en bijenteelt aan de Universiteit Gent opgestart door prof. em. Frans Jacobs. Prof. Jacobs was ook imker en heeft zich als dusdanig verdienstelijk gemaakt binnen de Koninklijke Vlaamse Imkersbond (KonVIB) vzw, eerst als hoofdredacteur van het Maandblad en nadien als voorzitter. Via het DAC-project (derde arbeidscircuit) ‘Informatiecentrum voor Bijenteelt’ kon hij in Vlaanderen - samen met de KonVIB - een eerste dienstencentrum voor de imkerij uitbouwen.  Het ‘Informatiecentrum’ was weliswaar op een bepaald moment binnen het Laboratorium voor Zoöfysiologie gehuisvest, maar was niet echt met de Universiteit Gent geaffilieerd.

Nieuwe landbouwtechnieken in de jaren ’50 en nadien (begin van de jaren ’80) de introductie van de Varroa-mijt hebben de imkerij voor het eerst geconfronteerd met de problematiek van de bijensterfte. Wetenschappelijke studies brachten aan het licht dat ook de wilde bijen bedreigd waren, met een sterke achteruitgang van de soortenrijkdom. Er ontstond een sterke maatschappelijke bewustwording en bijen werden – in navolging van de reuzenpanda (cfr. logo van de ‘World Wildlife Fund’) - zelfs vereenzelvigd met het verlies aan de biodiversiteit, ook wel de achteruitgang van de ‘natuur’ genoemd.

Ondertussen zijn de oorzaken van de bijensterfte genoegzaam gekend:

  • Verschraling van het drachtgebied
  • Invasieve soorten en een veelheid aan ziektekiemen
  • De mobiliteit van de imkerij
  • Bedrijfsmethoden en imkerstechnieken
  • Keuzes in het selectiewerk en de genetische verarming
  • Landbouwpraktijken
  • Vervuiling
  • Elke andere vorm van stress voor de bijen

Het beter begrijpen van de precieze mechanismen waardoor stress zorgt voor de teloorgang van de bijen, maakt deel uit van het recent wetenschappelijk onderzoek, waaraan ook de Universiteit Gent meewerkt.