Menu

Output

Wat Honeybee Valley aanbiedt qua brochures, educatieve posters, video’s en wetenschappelijke publicaties

Veilig varroa bestrijden en materiaal desinfecteren met organische zuren

Organische Zuren Brochure Cover

Cover van brochure "Veilig varroa bestrijden en materiaal desinfecteren met organische zuren"

Inhoudstafel

  • Inleiding
  • Applicatie van organische zuren in de bijenteelt
  • Residuvorming in bijenproducten
  • Zuiverheidsgraad en toxiciteit van producten
  • Hoe veilig werken met organische zuren?
  • Oxaalzuur
  • Mierenzuur
  • Azijnzuur
  • Samengevat