Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Merelbeke wordt ‘certified partner’ van Honeybee Valley

Ft Certified Label Tim2

Eerdaags zal het gemeentebestuur van Merelbeke een nieuwe gebruikersovereenkomst goedkeuren waardoor verschillende locaties op het grondgebied van Merelbeke ter beschikking worden gesteld aan Honeybee Valley voor het plaatsen van bijenkolonies. Campus De Sterre van de Universiteit Gent kan immers slechts een beperkt aantal bijenkasten dragen, en zodoende is er nood aan extra locaties. Deze hebben we o.a. gevonden in Merelbeke en daar waar de vorige gebruikersovereenkomst met de gemeente Merelbeke kaderde in het VARRESIST project van de Federale Overheid, zullen vanaf dit jaar vooral de onderzoekingen in het kader van het MAS-BEE-VAR project op deze externe bijenstanden worden uitgevoerd. Als blijk van erkentelijkheid reikt Honeybee Valley het certificaat van ‘Silver Partner Label’ uit aan de gemeente Merelbeke.

Honeybee Valley heeft zo slechts een beperkt aantal ‘certified partners’, allen met het ‘Silver Label’, wat wijst op het ter beschikking stellen van locaties, diensten of infrastructuur. Het ‘Gold Label’ wordt enkel uitgereikt aan partners die een belangrijke financiële steun geven. De ‘certified partners’ van Honeybee Valley krijgen een gedenkplaat en mogen het overeenkomstige label afficheren op hun communicatie. De overhandiging had zondag 2 februari plaats en schepen Tim De Keukelaere nam in naam van het College van Burgemeester en Schepenen de gedenkplaat in ontvangst. Binnen de gemeente kadert deze samenwerking in het streven naar duurzaamheid. Het onderzoek dat op de locaties in Merelbeke zal uitgevoerd worden beoogt immers een duurzame aanpak van de bijensterfte door het selecteren naar ziekteresistente volken. In het VARRESIST project werd hierin reeds een belangrijke stap gezet door de genetische voorbestemdheid van resistentie tegenover de Varroa-mijt te kraken. Het vervolgproject MAS-BEE-VAR beoogt nu het initiëren van ‘Marker Assisted Selection’ waarbij de veredelaar streeft naar het gunstige genetische profiel van zijn/haar teeltmoeren op basis van een voorafgaande genetische profilering. Onlangs werd in een Newsflash een oproep gedaan om vrijwillig deel te nemen aan dit onderzoek.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief