Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Het FAVV zet de bewaking van de bijengezondheid verder

Logo Favv

In september 2016 startte het FAVV met een nieuw bewakingsprogramma voor de bijengezondheid, genaamd “HealthyBee”. Het hoofddoel van dit programma is het objectief bepalen van de bijensterfte. Daarnaast worden mogelijke verbanden tussen de bijensterfte en de factoren die het vaakst vernoemd worden als mogelijke oorzaak ervan onderzocht. Gezien de noodzaak om de beschikken over objectieve cijfers omtrent de bijengezondheid en wegens de positieve commentaren die ontvangen werden gedurende de uitvoering van het project, besliste het FAVV om de monitoring van de bijengezondheid op een permanente basis onder te brengen in zijn meerjarig controleprogramma. Deze monitoring maakt deel uit van het Federaal Bijenplan 2017-2019.

Organisatie

In september 2017 werd gestart met een nieuwe cyclus van 3 bezoekreeksen bij imkers. Per bezoekreeks zullen telkens ongeveer 200 imkers bezocht worden. Elke cyclus bestaat uit een eerste bezoek in het najaar om de initiële gezondheid van de bijenstand te bepalen. Daarna volgen een tweede en een derde bezoekreeks in de lente en de zomer van het daaropvolgende jaar waarbij de winter- en seizoenssterfte van de opgevolgde kolonies zal nagegaan worden.

Bijenziekten en voeding

Alle kolonies zullen tijdens elk bezoek gecontroleerd worden op symptomen van de officiële bijenziekten zoals vuilbroed en er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een actieve bewaking op de kleine bijenkastkever en de Tropilaelapsmijt te voorzien. Verder zal ook andere relevante informatie omtrent de bijengezondheid geregistreerd worden, waaronder de varroabestrijding, wintervoeding, enz.

Chemische residuen

In elke bijenstand zal ook een honingstaal genomen worden voor analyse op chemische residuen (van o.a. pesticiden, fungiciden,…). Bedoeling van dit onderzoek is om in eerste instantie een overzicht te krijgen van de residuen die actueel aanwezig zijn in de bijenkast. In een tweede fase zal getracht worden na te gaan in hoeverre er een mogelijk verband bestaat tussen de aanwezigheid van bepaalde residuen en de vaststelling van bepaalde afwijkingen of van sterfte bij de opgevolgde bijenvolken.

Voor actuele informatie over de bijengezondheid en de meest recente resultaten van de bijenbewaking kan u terecht op de website van het FAVV.

Ga hier na wat de monitoring van het Federaal Bijenplan 2017-2019 inhoudt.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief