Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Worden neonicotinoïden binnenkort definitief verboden?

Dsc 4351 72Dpi

Neonicotinoïden maken meer dan een kwart uit van de gebruikte pesticiden in de landbouw. Naar aanleiding van een tijdelijk verbod van 3 van de 5 meest gehanteerde neonicotinoïden door de Europese Commissie, startte EFSA (European Food Safety Authority) in 2013 een grootschalige studie naar de schade van neonicotinoïden op honingbijen en wilde bijen. Meer dan 1500 studies werden verzameld bij Universiteiten, imkersbonden, chemische bedrijven, landbouwverenigingen, NGO’s en nationale autoriteiten. Hun conclusie was duidelijk: neonicotinoïden zijn schadelijk voor bijen. Hoe schadelijk varieert naargelang de bijensoort, het bedoelde gebruik van het pesticide en de toedieningswijze (residuen in pollen en nectar, manier van zaaien, voorbehandelde zaden, waterconsumptie). Zo worden bijen die op behandelde gewassen vliegen blootgesteld aan schadelijke hoeveelheden neonicotinoïden door gecontamineerd pollen en nectar op te nemen. Zelfs bijen in de omgeving komen met de pesticiden in aanraking door het verstuiven van het product met de wind op planten weg van het veld. In sommige gevallen blijkt de bodem waar het gewas op geplant werd nadien nog gecontamineerd te zijn met het pesticide. De ophoping van het neonicotinoïde in de bodem komt dan terecht in het pollen en nectar van de nieuwe gewassen.

Deze conclusie betekent nog niet onmiddellijk dat neonicotinoïden zullen verboden worden in de EU. Deze risico-analyse van EFSA zal nu ter harte genomen worden door de Europese Commissie die zal beslissen over het al of niet verder gebruiken van deze pesticiden in de landbouw.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief