Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Wintersterfte 2018-2019: eerste resultaten COLOSS-enquête

Sterfte Per Categorie

De COLOSS-enquête naar de wintersterfte werd dit jaar goed ingevuld. Met de gegevens van 340 bijenstanden in Vlaanderen, goed voor 3003 ingewinterde volken, kunnen we een betrouwbaar sterftecijfer geven voor de winterperiode 2018-2019: 10.9% (95% CI: 9.3-12.7) heeft de winter niet overleefd

Deze 10.9% komt overeen met wat we als een normaal natuurlijk sterftecijfer beschouwen. Als we meer in detail de sterfte gaan bekijken, zien we dat bij het overgrote deel van de imkers (204 = 60%) er helemaal geen sterfte optrad. 4 imkers verloren hun volledige bijenstand en de overige 132 imkers kenden grote of kleine verliezen.

Sterfte Per Provincie

De wintersterfte is in de grafiek uitgesplitst per provincie, om na te gaan of er regionale verschillen optreden in de bijensterfte. Er zit variatie op, maar er zijn geen significante verschillen waarneembaar tussen de provincies

Voor een verklaring voor deze betere cijfers dan wat we het afgelopen decennia te zien kregen, is een diepgaande analyse nodig van de enquêteresultaten van de afgelopen jaren. We kunnen wel nog opmerken dat er in 2018 ook een toename van het aantal bijenvolken was van 33.9%. Dus na het winterverlies van 10.9% blijft er nog een netto aangroei van de bijenpopulatie in Vlaanderen van 23% over. 

Dat het sterftecijfer onder controle lijkt, is geen reden om op onze lauweren te gaan rusten. De Aziatische hoornaar heeft het afgelopen jaar zijn invasie in Vlaanderen fors ingezet (zie vespawatch.be) en het voedselaanbod is in veel regionen nog steeds penibel. Het wordt dan ook een uitdaging om het komend decennium een evenwicht te vinden tussen het aantal bijenvolken en haar leefomgeving. Er dient verder ingezet te worden op goede bijenteeltpraktijken en natuurlijk is de selectie naar varroaresistente bijen van cruciaal belang om een veerkrachtige bijenpopulatie in België te bekomen.

Ook in de buurlanden ligt het sterftecijfer dit jaar vrij laag, zie bv. Nederland. De resultaten van de enquête zullen ook dit jaar doorgestuurd worden naar Alison Gray (University of Strathclyde, Glasgow) voor statistische verwerking op Europese schaal.

Wie in Vlaanderen de enquête volledig heeft ingevuld en zijn/haar emailadres heeft opgegeven, mag binnenkort het persoonlijk adviesrapport in zijn/haar mailbox verwachten.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief