Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Voer onderzoek uit binnen het VBP en help de imkersector in Vlaanderen vooruit

HBV 20180423 8428 72dpi

Een belangrijk luik van het Vlaams Bijenteeltprogramma (VBP) 2021-2022 omvat toegepast onderzoek waarvoor Honeybee Valley een oproep lanceert om dit programmapunt concreet in te vullen. Dit onderzoek dient de imkerij in Vlaanderen rechtstreeks ten goede te komen en voldoende wetenschappelijk onderbouwd te zijn. Aanvragen kunnen bijvoorbeeld gaan over het verbeteren van specifieke bedrijfsmethoden, het beheersen van ziekten, het verbeteren van de huisvesting van de bijen, het verbeteren van de bijengezondheid, het verminderen van fraude, het identificeren van locaties met goede dracht, het optimaliseren van het reizen met bijen,... Bepaalde 'imkerwaarheden' kunnen door een wetenschappelijke aftoetsing ontkracht of juist bevestigd worden.

Het initiatief ligt evenwel bij een operationele groep bestaande uit imkers (imkervereniging, imkergroepering, bijenteeltfederatie…), eventuele partners en een wetenschappelijke promotor die een voorstel kunnen indienen. De selectie zal gebeuren volgens vooraf gestelde criteria door een panel van vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Een basis-project heeft een looptijd van max. 6 maanden waar max. 30.000€ steun kan geboden worden vanuit het VBP. Een large-project heeft een looptijd van max. 11 maanden waar max. 50.000€ steun vanuit het VBP kan geboden worden. Bekijk hier de toelichting met het bijhorende invulformulier dat uiterlijk 15 januari 2022 bij Ellen Danneels (Ellen.Danneels@UGent.be) dient ingediend te worden.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief