Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Vlaams Bijenteeltprogramma organiseert opnieuw honinganalyses

HBV 20190603 0357 72dpi

We zijn ondertussen een jaar verder en nog steeds beheerst Corona ons doen en laten. We gaan nog steeds niet waar en met wie we willen en ons leven lijkt nog steeds een beetje on hold gezet. Wat echter niet on hold gezet is, is de mogelijkheid om een honingstaal binnen te brengen bij Honeybee Valley en dit te laten analyseren. Vanaf begin juni tot vrijdag 20 augustus (of zo lang het budget het toelaat) kan elke imker een honingstaal binnenbrengen waarna dit naar het laboratorium vertrekt. Deze analyses worden gefinancierd door het Vlaams Bijenteeltprogramma.

Een staal ter analyse wordt bij voorkeur in een handelsklare verpakking (glas of plastic) binnengebracht en dient een halve kilo honing te bevatten, tenzij het etiket een ander gewicht vermeldt. Imkers kunnen dit jaar maximum twee honingstalen binnenbrengen, één staal lentehoning, één staal zomerhoning. Elk staal dient vergezeld te worden van een keurig ingevulde fiche waarbij de inzender deze persoonlijk dient te ondertekenen. Door te ondertekenen verklaart de imker de representativiteit van het staal voor de partij met hetzelfde lotnummer, wat dan mogelijks kan gecontroleerd worden. Merk op dat bij vaststelling van residuen van antibiotica of sulfonamiden er in België een meldingsplicht van kracht is. De honingstalen, met voor elk staal een aparte fiche, moeten terechtkomen op het Honeybee Valley-secretariaat, Krijgslaan 281 S33, 9000 Gent (09/2644925, katrien.dekeukelaere@ugent.be).

Belangrijk is de voorgenoemde fiche die per ingezonden honingpot dient ingevuld te worden. De imker dient een clausule te ondertekenen die toestemming geeft aan de onderzoekers het opslaglokaal waar de honing wordt bewaard te betreden en zelf een willekeurig staal te kiezen om te kopen en te analyseren. Ingezonden honingstalen met fiches waarbij deze clausule niet is ondertekend zullen bij gevolg niet in aanmerking komen voor analyse.

De etikettering dient dan nauwkeurig en correct te gebeuren. Een samenvatting van wat er op het etiket in correcte bewoording dient te staan:

  • De verkoopsbenaming HONING
  • Het nettogewicht
  • De datum van minimale houdbaarheid (maximaal tot 2 jaar na oogstdatum).
  • De identificatie van de partij (een lotnummer) waartoe het levensmiddel behoort. Dit kan ook via de datum van minimale houdbaarheid met vermelding van dag, maand en jaar.
  • De naam en het volledige adres van de imker.
  • Land (of landen) van oorsprong waar de honing is vergaard. Om deel te nemen aan deze honinganalyse kan dit niet anders dan België zijn.
  • Bewaaromstandigheden: droog, donker en bij een temperatuur lager dan 15°C. Volgens de wet kan de producent indien hij dat nuttig vindt, de gepaste bewaarvoorwaarden vermelden. Gezien honing met een verhoogd vochtgehalte boven 17% gevaar loopt inzake fermentatie, wordt geacht dat bewaaromstandigheden zeker moeten vermeld worden bij een vochtgehalte boven 17% indien >1000 gistcellen per gram aanwezig en bij een vochtgehalte van boven 18% indien >10 gistcellen per gram aanwezig. Zoals vermeld in de Gids voor Goede Bijenteeltpraktijken dient dergelijke honing bewaard te worden bij een temperatuur minder dan 11°C.
  • Het etiket mag geen lijst met ingrediënten bevatten aangezien honing enkel en alleen uit honing bestaat. Indien het etiket niet volgens de huidige wetgeving is opgesteld zal de imker geen attest ontvangen.

Elke imker die een positief resultaat behaalt, en dat betekent een gunstig resultaat, ontvangt naast de resultaten ook een attest en de waarborglabels die getuigen van een kwalitatieve honing. Die labels kunnen dan ook op elke honingpot van het geanalyseerde lot gekleefd worden en kunnen een extra positieve uitstraling aan de honing geven. Het is dan ook belangrijk om op de fiche het gewenste aantal labels in te vullen.

Door het nog steeds verplichte telewerk is het niet steeds duidelijk of iemand op de dienst aanwezig is zodat jullie even konden binnen springen om een honingstaal af te geven. Dat betekent echter niet dat het niet kan (uiteraard vragen we dan om een mondmasker te dragen en de coronamaatregelen in acht te nemen.) Het volstaat om vooraf te telefoneren en te informeren of er iemand aanwezig is. Wie toch op goed geluk komt, loopt de kans voor een gesloten deur te staan.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief