Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Vlaams Bijenteeltprogramma krijgt financiële injectie en geeft voorrang aan lokale werking

Ft lokale werking waswafels maken

De Europese Commissie heeft onlangs de sectorsteun voor de imkerij aanzienlijk verhoogd. De Vlaamse overheid is haar daarin gevolgd en legt eenzelfde bedrag op de tafel, samen goed voor 422.000€ per jaar. Om hiervan gebruik te kunnen maken diende een aanpassing van het programma tegen 15 maart ingediend te worden. De representatieve bijenteeltverenigingen hebben een ambitieus plan uitgewerkt met een aantal opmerkelijke nieuwigheden. Zo is er verspreid over 2 werkingsjaren 50.000€ voorzien voor gemeenschaps-bijenstanden en lokale werking en 29.000€ voor het uitbouwen van gesloten wascircuits door de lokale bonden. Ook werd het team dat voor de uitvoering van dit programma instaat, uitgebreid met een imker die zich vooral gaat toeleggen op het geven van ondersteuning aan lokale selectie-initiatieven. Zo krijgen we straks de uitbouw van een heuse ‘buitendienst’, een mobiele eenheid die overal in het land specifieke noden zal ledigen. In het programma van deze buitendienst is opgenomen: de Darwiniaanse selectie, een kweekprogramma gebaseerd op natuurlijke selectie en de propagatie van onze eigen topmoeren via moerteelt en lokale bevruchtingsstations. Ook zal het Vlaams Bijenteeltprogramma haar schouders zetten onder de verdere uitbouw van het Arista Bee Research programma in Vlaanderen en zullen we de hybridisatie van de zwarte honingbij via genetisch onderzoek opvolgen. De bestrijding van de Aziatische hoornaar wordt gefaseerd overgeheveld naar het Agentschap Natuur en Bos. Dit agentschap heeft een uitbestedingscontract afgesloten met het Vlaams Bijeninstitituut vzw (VespaWatchers) om de eigenlijke bestrijding van de Aziatische hoornaar in hun opdracht uit te voeren.

Met het uittekenen van een vernieuwd programma was slechts een eerste stap gezet. Omdat de Europese Commissie geen voorfinanciering geeft, en slechts de helft van de werkelijke uitgaves terugbetaalt, moest een voorfinancieringsplan worden uitgewerkt. Hieruit bleek dat voor de werkelijke uitvoering van het programma een startkapitaal van minstens 100.000€ nodig was. Hiervoor werd aangeklopt bij de representatieve bijenteeltverenigingen. Uiteindelijk bleken de Koninklijke Vlaamse Imkersbond vzw en het Vlaams Vulgarisatiecentrum voor Bijenteelt vzw bereid om respectievelijk 100.000€ en 15.000€ aan financiële middelen beschikbaar te stellen via een kosteloze lening. Hierdoor kon het team van het Vlaams Bijenteeltprogramma de uitvoering van het programma aanvatten.

Voor het luik van de lokale ondersteuning zal in de loop van mei in samenspraak met de koepels een oproep worden gelanceerd waarin lokale bonden kunnen intekenen. Het Toezichtcomité zal dan de inzendingen beoordelen en een keuze maken welke vereniging ondersteund wordt. De weerhouden voorstellen dienen dan uitgevoerd te worden voor het einde van het werkingsjaar, dus voor 31 juli 2021. Projectleider prof. Dirk de Graaf licht verder toe: ‘We gaan een strikte timing moeten hanteren om dit alles tot een goed einde te brengen. Het is eerder uitzonderlijk dat je in een periode van amper 3 maanden zowel de oproep, de uitvoering als de financiële afhandeling moet samenballen. Maar we hebben binnen het Toezichtcomité geoordeeld dat deze financiële injectie vanuit de Commissie en de Vlaamse overheid vooral de lokale werking moet ten goede komen. We gaan er alles aan doen om dit te laten slagen.’

Het aangepaste programma bevat ook een uitbreiding van het programmapunt ‘steun van laboratoria voor de analyse van de producten van de bijenteelt’. Dit luik zal voornamelijk door het ILVO worden ingevuld en omvat een verhoging van het budget voor de kwaliteitszorg honing en extra middelen voor het analyseren van de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van oxaalzuur en van de biologische bestrijding van de varroa-mijt met roofmijten. Ook zal ingezet worden op het opsporen van honingvervalsing en de kwaliteitszorg van de bijenwas.

We zullen niet nalaten jullie verder te informeren over de uitvoering van dit ambitieus plan ter ondersteuning van de bijenteeltsector in Vlaanderen.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief