Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Varroa zomerbehandeling bij tropische temperaturen

Hbv 20180523 9339

De laatste honingoogst van 2020 is binnen. Dit betekent dat het bijenseizoen voor 2020 er zo goed als op zit. Het laatste wat de imker te doen staat is inwinteren, d.w.z. bijvoederen en de zomerbehandeling tegen de varroamijt uitvoeren. Maar welke varroabehandeling voer je nu best uit? Iedere imker heeft immers zo zijn eigen gewoonten. Daarnaast moeten we heden ook nog rekening houden met het warme weer. Een kort overzicht van de mogelijkheden en de aandachtspunten.

Een nog steeds veel gebruikte methode is het inhangen van strips of het plaatsen van gels op basis van THYMOL, het actieve bestanddeel in Apiguard, Thymovar en Apilife Var. Dit kan een goede afwisseling zijn voor andere methoden die op een ander tijdstip of in het vorige jaar werden gehanteerd. Er moet bij de toepassing echter wel rekening gehouden worden met volgende 2 belangrijke aandachtspunten:

  • Buitentemperatuur bij toepassing. Bij buitentemperaturen van meer dan 30°C wordt de toepassing afgeraden omdat dit mogelijks voor extra bijensterfte kan zorgen. Daarnaast kunnen de sterke geuren die dan uit de kasten komen, bovendien roverij in de hand werken omdat de individuele kastgeuren mogelijks onderdrukt worden.
  • Behandelingstermijn: 4 weken. Wil je een effectieve behandeling, dan moet de termijn van het product gerespecteerd worden. Deze varieert naargelang de gebruikte vorm van thymol. Indien dit niet correct wordt opgevolgd, gebeurt er geen effectieve behandeling en vergroot je het risico op resistentie.

Sommigen zweren bij de toepassing van MIERENZUUR, omdat dit ook doordringt tot in het gesloten broed. (In VarroMed is één van de actieve bestanddelen mierenzuur, naast oxaalzuur.) Het gebruik van mierenzuur is echter niet zonder gevaar. Je houdt dus ook hier best rekening met volgende zaken:

  • Veiligheid. Behalve dat het gebruik van dit organisch zuur toch enige veiligheidsmaatregelen vergt voor de imker, moet bij de huidige dagtemperaturen ook gewezen worden op de veiligheid van de bijen. Indien de omgevingstemperatuur meer dan 25°C bedraagt, heeft het invloed op de verdampte concentratie in de kast, waardoor een verhoogde bijensterfte verwacht wordt.
  • Behandelingstermijn & type verdamper. Afhankelijk van het type verdamper en het type broed in de kast, varieert het aantal dagen van de behandeling van 2 tot 14 dagen.
Een alternatief organisch zuur is OXAALZUUR (Oxuvar).

Dit heeft echter geen werking in het gesloten broed, dus een randvoorwaarde voor de toepassing van dit product is dat het volk broedloos wordt gemaakt. Dit kan door de koningin voor een bepaalde periode (21 dagen) op arrest te zetten en alle ramen te besproeien met een 3,5% oxaalzuuroplossing bij het terug vrijlaten van de moer. Wil je deze methode nu nog toepassen, beperk de arrestperiode dan tot 15 dagen, haal op dag 15 het resterende gesloten broed weg en besproei de ramen met de oxaalzuurbereiding.

Een andere vaak toegepaste methode is het installeren van strips met flumethrine aan de vliegopening, namelijk POLYVAR YELLOW. Hoewel deze manier van behandelen voor de imker relatief veilig en zeer gebruiksvriendelijk is, moeten ook hier een aantal aandachtspunten in acht genomen worden:

  • Geen jaarlijkse toepassing. Er zijn verschillende studies die aantonen dat binnen de varroa-populatie reeds resistentie bestaat tegen flumethrine. Hoewel het product tot op heden zeer effectief bleek, is het belangrijk dat Polyvar Yellow slechts 1 maal om de 3 jaar wordt gebruikt. In de andere jaren moet worden afgewisseld met andere methoden van varroabestrijding om de resistentie tegen flumethrine in te perken.
  • Behandelingstermijn: minimum 9 weken. Ook opnieuw de termijn van behandelen is van belang in het vermijden van resistentie-opbouw tegen het product.

Behalve thymol en flumethrine, zijn nog heel wat andere mogelijke methoden gekend in de bestrijding van de varroamijt. De mogelijkheden en de manier van toepassen vind je terug in de brochures Geneesmiddelen tegen varroase en diergeneeskundig gebruik (door Bill Vandaele) en Veilig varroa bestrijden en materiaal desinfecteren met organische zuren (door Maurice De Waele).

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief