Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Vacature doctoraal onderzoeker aan Honeybee Valley

Logo Versions no 20221110 07

Wereldwijd worden we geconfronteerd met een sterke achteruitgang van de bijen. Honingbijen hebben vooral te lijden van wintersterfte. De kolonies gaan verzwakt de winter in en halen de volgende lente niet. De oorzaak is multifactorieel en kan teruggebracht worden tot de vele vormen van stress waaraan het bijenvolk is blootgesteld. In de voorbije decennia lag de focus vooral op de stress veroorzaakt door ziekten en de vergiftiging door pesticiden. Doch, er zijn nog andere vormen van stress waarmee een bijenvolk geconfronteerd wordt. Zo is er de verschraling van het drachtgebied, de dreiging van de klimaatopwarming, maar ook onze manier van imkeren, met name het regelmatig verstoren van het bijenvolk door de interventies van de imker.

In het kader van het B-THENET project van de Europese Commissie is er een vacature voor doctoraal onderzoeker aan Honeybee Valley, vakgroep Biochemie en Microbiologie, Faculteit wetenschappen van de Universiteit Gent. Deze vacature omvat twee aspecten: ten eerste zal de weerhouden kandidaat de impact van stress op de overleving van honingbijen onderzoeken. Hierbij gaat onze aandacht naar de effecten van de imkerpraktijken en de klimaatopwarming. Wat dit laatste betreft willen we de genetische basis van temperatuurtolerantie in kaart brengen. Ten tweede, dient er een bevraging georganiseerd te worden over de in België gebruikte imkerpraktijken. Door workshops en training sessies dienen de goede imkertechnieken verder uitgedragen te worden (train-the-trainer). In een opvolgstudie dient dan afgetoetst te worden wat de gevolgen hiervan zijn op de wintersterfte.

We zijn hiervoor op zoek naar iemand met goede kennis van de imkerpraktijken die bovendien voldoet aan de voorwaarden om een doctoraatsbeurs op te nemen.

Profiel

Essentieel

 • Master in de Biologie, Biochemie en Biotechnologie of verwante studie
 • Vloeiend in het Nederlands
 • Goede kennis van het Engels (eventueel het Frans)

Wenselijk maar niet vereist

 • Ervaring statistische verwerking van grote datasets
 • Ervaring met het werk in een moleculair wet-lab

Persoonlijkheidskenmerken

 • Erg gemotiveerd persoon die gepassioneerd is door de honingbij en daar graag onderzoek over wil doen
 • Goede communicatievaardigheden (zowel geschreven als gesproken woord)
 • Precies en nauwkeurig in de uitvoering van opdrachten, proactief, in staat om zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen
 • Team player
 • Enthousiast om deel uit te maken van een dynamisch team

Wij bieden aan

 • Een 4-jarige doctoraatsbeurs (1 + 3 jaar)
 • Een team onder leiding van professor Dirk de Graaf dat vele aspecten van de bijensterfte bestudeert en dat een sterk nationaal en internationaal netwerk heeft met bijenonderzoekers en imkers
 • Betrokken worden in een aantal sleutel onderzoeksprogramma’s van de Europese Commissie

Hoe solliciteren

Deze vacature zal (eerdaags) ook worden gepost op de website van de UGent. Kandidatuurstelling dient te gebeuren per e-mail gericht aan professor Dirk de Graaf (dirk.degraaf@ugent.be).

Sollicitanten dienen ons te bezorgen:

 • Jouw CV in pdf formaat (met publicatielijst)
 • Een motivatiebrief waarin je jouw interesse en geschiktheid verder toelicht (ook in pdf formaat)
 • Een afschrift van het master diploma
 • Een referentiebrief van de promotor van jouw masterthesis en/of andere referenties

Deze vacature blijft open staan tot een geschikte kandidaat gevonden wordt.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief