Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Topmoeren van 2023 geselecteerd tijdens de PSTs

PST Antwerpen 032024

Sinds 2017 organiseert Honeybee Valley het selectiewerk voor de Vlaamse Imkerij. Hierbij worden koninginnen getest op veerkracht, gedrag en productiviteit. De focus ligt vooral op de veerkracht van een koningin, omdat we streven naar veerkrachtige bijen die zich kunnen verzetten tegen stressoren zoals bijvoorbeeld de varroamijt, zonder de tussenkomst van de imker.

Naar jaarlijkse gewoonte gingen tussen 26 februari en 1 maart de Provinciale Selectie Teams (PSTs) door. Hierbij worden de resultaten van alle geteste koninginnen in 2023 overlopen en wordt afgesproken hoe het komende bijenseizoen te werk zal gaan. Er zijn opnieuw topmoeren geselecteerd uit alle geteste koninginnen, die virusvrij zijn en de beste score vertonen in de ranking. Dit is uitstekend teeltmateriaal om van over te larven of met bevruchtingskastjes naartoe te gaan. De nieuwe lijsten met telers en overlarfdata zijn binnenkort terug op onze website beschikbaar.

Sinds 2022 wordt ook een innovatieve selectiestrategie, nl. merker-gestuurde selectie, onderzocht op de Vlaamse bijenpopulatie. Dit omvat het testen van de aanwezigheid van merkers die geassocieerd zijn met het kenmerk suppressed mite reproduction (SMR) dat veerkracht geeft tegen de varroamijtziekte. De doelstelling is om te streven naar een reconstructie van het ideale genetische profiel. Nieuw dit jaar in het selectiewerk, zijn daarom de SMR-topmoeren. Deze koninginnen vertonen een hoge aanwezigheid van de 3 merkers en zijn bovendien virusvrij. De veredelaars binnen de selectiewerkgroep trachten het komende bijenseizoen de aanwezigheid van deze merkers in hun volken te verhogen door na te telen van SMR-topmoeren en deze aan te paren met darrenlijnen die tevens een hoge aanwezigheid hebben van de merkers, nl. SNP donoren. Op deze manier rijken we het SMR-kenmerk verder aan in het Vlaamse bijenbestand en hopen we onze bijen veerkrachtiger te maken. Dit luik van het selectiewerk wordt medegefinancierd door het Strategisch Plan Bijenteelt 2023-2025.

Meer info over de oorsprong van de SMR merkers kan je hier vinden.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief