Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Telling van het aantal bijenvolken in België

Shutterstock 1308197251 72Dpi

De uitvoering van het Vlaams Bijenteeltprogramma steunt op subsidie van de Vlaamse Overheid en de Europese Commissie. De hoeveelheid subsidie dat Europa aan haar lidstaten uitbetaalt, wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal bijenvolken per imker voor iedere lidstaat. Tot 3 jaar geleden werd dit aantal ruwweg geschat, waardoor een gemiddeld aantal van 10 bijenvolken per imker werd gehanteerd. Bij de start van het ondertussen reeds afgelopen Vlaams Bijenteeltprogramma 2016-2019 werd vanuit Europa gevraagd om de bepaling van dit aantal bijenvolken per imker correcter te berekenen. Sindsdien wordt rond deze periode van het jaar aan de voorzitters van de imkersverenigingen in België gevraagd om het aantal bijenkasten van hun leden te tellen en door te geven. Belangrijk om weten, is dat ook 6-ramers als bijenvolken meegeteld dienen te worden. Steekproefsgewijs gaat een medewerker van het Departement Landbouw en Visserij daarenboven langs bij 25% van de voorzitters en worden 5% van de imkers bezocht. Finaal wordt het totaal aantal getelde bijenvolken gedeeld door het aantal imkers, waardoor men de laatste 3 jaar telkens rond de 6 à 7 bijenvolken per imker uitkomt, een stuk lager dus dan de ruwe inschatting van vroeger. Dit heeft echter zoals je begrijpt belangrijke consequenties voor de toekenning van subsidie aan het Vlaams Bijenteeltprogramma.

De EU landen die de hoogste financiële Uniebijdrage krijgen, zijn Roemenië en Spanje. In België zien we al verschillende jaren een tendens van vele nieuwe startende imkers die maar enkele bijenvolken houden, wat mogelijks het gemiddelde voor België naar beneden haalt. Anderzijds ontbreken er in de steekproef mogelijks een aantal imkers die veel bijenvolken houden, wat eveneens kan resulteren in een vertekend beeld. Voor deze telling is het noodzakelijk een zo correct mogelijk aantal bijenvolken door te geven. Het is belangrijk te weten dat deze monitoring volledig los staat van het aantal bijenvolken dat imkers dienen op te geven aan het FAVV bij registratie. Het aantal bijenvolken bij deze monitoring worden anoniem aan de Vlaamse Overheid bezorgd en worden nooit overgemaakt aan het FAVV.

De komende weken zal opnieuw gevraagd worden vanuit de verenigingen om jullie aantal bijenvolken door te geven. De vlotte medewerking van voorzitters en imkers om deze gegevens over te maken aan het Departement Landbouw & Visserij wordt hierbij sterk gewaardeerd. Alvast vriendelijk bedankt!

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief