Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Rapport vergadering Toezichtscomité oktober 2016

Dsc 2541 72Dpi

Bij de opstart van het nieuwe Vlaams Bijenteeltprogramma 2017-2019 vond het Toezichtscomité het belangrijk om de imkers op de hoogte te houden van de voortgang en de ontwikkelingen binnen het bijenteeltprogramma. Daarom zal vanaf heden na elke bijeenkomst van het Toezichtscomité hierover gerapporteerd worden in de imkerstijdschriften en op de website van Honeybee Valley. Het verslag van de eerste vergadering binnen het nieuwe programma kun je hier terugvinden.

Bij het uitschrijven van het programma werden 6 grote maatregelen uitgeschreven, nl. technische bijstand, bestrijding Varroa-mijtziekte, transhumance, honinganalyse, herstel bijenbestand en toegepast onderzoek. Deze grote luiken omvatten veelal verschillende onderdelen, zoals brochures/boeken, educatieve bijenstanden, reizen naar bevruchtingsstations, en dergelijke. Voor de rapportering over de werkzaamheden en de toewijzing van de budgetten dienen hierbinnen echter meer concrete actiepunten uitgewerkt te worden. Prof. Dirk de Graaf stelt daarom enkele specifieke actiepunten voor binnen de onderdelen ‘technische bijstand’ en ‘herstel bijenbestand’.

Tijdens de bijeenkomst van het Toezichtscomité zullen de tewerkgestelden op het project, nl. Ellen Danneels en Mikalaï Khalenkow telkens rapporteren over hun activiteiten tijdens de maanden voorafgaand aan de vergadering. 

Volgens het programma zullen in de komende 3 jaar 18 brochures gepubliceerd worden, waarvan de helft specifieke bedrijfsmethoden zullen omschrijven en de andere helft over imkerstechnieken zullen handelen, allen in het kader van de strijd tegen de bijensterfte. Ellen Danneels gaat voor de brochures over bedrijfsmethoden op zoek naar Belgische imkers die reeds meerdere jaren weinig bijensterfte hebben ondervonden en om dit te bereiken een specifieke bedrijfsmethode hanteren. Ze doet hiervoor een oproep naar de aanwezige verantwoordelijken van de verschillende imkersverenigingen om namen door te geven van imkers die hiervoor in aanmerking komen. Een drietal namen zijn reeds naar voor geschoven. Daarnaast wordt ook voorgesteld om een brochure uit te werken die veelvoorkomende fouten onder beginnende imkers beschrijft, een ‘imkeren voor dummies’ als het ware. Ellen Danneels geeft ook verslag over haar werkzaamheden i.v.m. de website www.honeybeevalley.eu. Deze website geeft externe communicatie bij de activiteiten en de realisaties van Honeybee Valley en zal hiernaast ook dienen als framework om realisaties binnen het Vlaams Bijenteeltprogramma naar buiten te brengen. Hierbij zullen de onderdelen ‘Do It’ en ‘Manage It’ alle bovenvermelde brochures bevatten en zal onder ‘Diensten’ aan imkers de mogelijkheid gegeven worden om hun bestuivingsdiensten kenbaar te maken of een specifiek probleem met hun bijen te melden. Op de website bestaat de mogelijkheid om zich te registreren en zich zo in te schrijven voor het ontvangen van de “Newsflash”. Hiermee worden geregistreerde gebruikers als eersten op de hoogte gebracht van nieuwigheden op de website, exacte tijdstippen van Varroa behandelingen, opkomende interessante evenementen en dergelijke. Mikalaï Khalenkow laat het Toezichtscomité weten dat tijdens de zomermaanden verschillende koninginnen werden geteeld en kunstmatig bevrucht en dat momenteel de bijenvolken volop worden ingewinterd. 

Onder het programmapunt “Herstel bijenbestand” valt het selectiewerk en de propagatie van geselecteerde koninginnen. In het nieuwe programma zal ook de virusstatus een selectiecriterium worden, naast de gebruikelijke kenmerken als honingopbrengst, zachtaardigheid, raamvastheid, zwermtraagheid en varroa-tolerantie. Voor de virusanalyse werden reeds 210 koninginneneitjes bij de imkers opgehaald die elk op 3 virussen zullen worden onderzocht. De specifieke uitwerking van dit programmapunt zal in de eerstkomende weken verder besproken worden met de verantwoordelijken voor het herstel bijenbestand van de verschillende verenigingen. 

Met deze eerste vergadering is de aanzet van het ambitieuze nieuwe programma gegeven. We hopen met het rapporteren over de werkzaamheden en ander belangrijk nieuws uit het Toezichtscomité de imkers van de verschillende verenigingen mee op sleeptouw te nemen om gezamenlijk aan dit programma te werken.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief