Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Rapport vergadering Toezichtscomité januari 2017

Dsc 2584 72Dpi

Bij het begin van de eerste vergadering van het Toezichtscomité in het jaar 2017 blikt de voorzitter terug op het afgelopen jaar. 2016 heeft heel wat veranderingen met zich meegebracht die de nodige inspanningen hebben vereist. De co-financiering van het Vlaams Bijenteeltprogramma vanuit het departement landbouw en visserij is nu een feit. De monitoring van het aantal bijenkasten bij de imkers werd opgestart. De communicatie over het programma in de verschillende maandbladen zorgt voor gepaste transparantie. Het nieuwe programma is bovendien een stuk ambitieuzer geworden. Het zal bijgevolg van allen soepelheid en samenwerking vereisen om dit alles naar behoren te kunnen realiseren. Over de belangrijkste onderwerpen van deze vergadering wordt hier gerapporteerd.

Op de afbeelding is het eindresultaat te zien van enkele uren waswafels gieten. Ter voorbereiding van het schrijven van de brochure over een gesloten waskringloop werd hiervoor te rade gegaan bij verschillende imkers. Tijdens de demonstratie van Stefaan Vergaert en Raoul Garre werd het gele goud vlotjes omgezet tot een mooie stapel waswafels.

De tewerkgestelden op het project, nl. Ellen Danneels en Mikalaï Khalenkow, rapporteren over hun activiteiten tijdens de maanden voorafgaand aan de vergadering.

In het kader van de strijd tegen de bijensterfte zal de komende 3 jaar een reeks brochures gepubliceerd worden. De helft hiervan zullen specifieke bedrijfsmethoden omschrijven, de andere helft zullen over imkerstechnieken handelen. Na gesprekken met verschillende imkers die weinig bijensterfte ondervonden de laatste jaren, zijn momenteel de bedrijfsmethoden van 3 imkers weerhouden om over te verhalen. Voor de brochures over imkerstechnieken wordt gewerkt aan de teksten over een gesloten waskringloop. Er zal ook een brochure uitgewerkt worden over het selectiewerk binnen het Vlaams Bijenteeltprogramma, met hiernaast een brochure over hoe een imker op zijn eigen bijenstand aan lokale selectie kan doen. Er wordt verder nagedacht over een brochure rond varroa-bestrijding en hoe deze een aanvulling of vervanging kan zijn van de sinds 2010 bestaande bestrijdingsbrochure van de Universiteit Wageningen (http://edepot.wur.nl/292797). Afgewerkte brochures zullen finaal op de website www.honeybeevalley.eu geplaatst worden onder de onderdelen ‘Do It’ en ‘Manage It’, zodat ze voor elke imker beschikbaar zullen zijn. Reeds 230 mensen hebben zich ondertussen geregistreerd op de website en zij ontvangen de newsflashes die ongeveer wekelijks worden rondgestuurd. Bij deze wordt elke geïnteresseerde imker opgeroepen van deze gratis faciliteit gebruik te maken!

Onder het luik ‘Diensten’ op de website zal een vraag en aanbod van bestuivingsdiensten geplaatst worden van en voor imkers en telers. Dit kadert onder het punt transhumance in het Vlaams Bijenteeltprogramma. Hiervoor werd nagegaan wat momenteel reeds online te vinden is. Zo is er reeds een mooie web-applicatie beschikbaar voor bestuivers in Limburg via de Lieteberg vzw, maar er zijn nog andere. Er wordt voorgesteld een overleg te organiseren met de respectievelijke verantwoordelijken.

In het kader van het programmapunt Herstel Bijenbestand werd een brainstorming gehouden met een aantal experten uit diverse hoek. Dat een drastische verandering t.o.v. het vorige Vlaams Bijenteeltproject nodig is, is duidelijk, maar over de exacte aanpak wordt nog verder nagedacht. Dirk de Graaf zal een voorstel uitwerken dat binnenkort aan alle koninginnentelers zal voorgelegd worden.

De vertegenwoordiger van het Departement Landbouw en Visserij deelt mee dat de monitoring van het aantal bijenvolken in Vlaanderen goed opschiet dank zij de vlotte medewerking van de lokale voorzitters en de imkers.

Tot slot wordt vanuit de verenigingen gevraagd om vooral de directe nood bij de imkers niet uit het oog te verliezen. Zo is bijvoorbeeld de Aziatische hoornaar reeds in Wallonië waargenomen en is er vraag van de imkers naar informatie over hoe deze te detecteren en dit probleem aan te pakken. Hoe de kleine kastkever detecteren of wat te doen bij symptomen van vergiftiging, zijn eveneens voorbeelden van concrete vragen onder de Vlaamse imkers. Via de website van Honeybee Valley zou de imker aldus snel kunnen worden geïnformeerd en  gegidst naar een praktische aanpak.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief