Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Rapport Toezichtscomité Vlaams Bijenteeltprogramma oktober 2018

Dsc 7636

Het aanhoudende mooie weer zorgt er mede voor dat uitgezaaide bloemenweidemengsels opnieuw zijn beginnen bloeien (zie afbeelding). Terwijl de bijen het stilaan rustiger aan doen, is voor ons terug een tijd aangebroken van opkuiswerken, was recycleren en het volgen van imkerscursussen. Om u op de hoogte te houden van de belangrijkste realisaties binnen het Vlaams Bijenteeltprogramma van de laatste maanden, rapporteren we graag over de besproken punten tijdens de bijeenkomst van het Toezichtscomité van 10 oktober 2018.

In september en oktober werden 2 brochures verspreid, nl. “Geneesmiddelen tegen varroase en diergeneeskundige begeleiding” en “Imkeren volgens Roger De Vos” respectievelijk. Aansluitend bij de brochure over de diergeneesmiddelen in het kader van de varroa bestrijding, zal in november een brochure over het gebruik van organische zuren verdeeld worden, nl. “Veilig varroa bestrijden en materiaal desinfecteren met organische zuren”.

Er stelt zich de vraag wat er op de agenda van de Honeybee Valley website dient geplaatst te worden. De Educatieve Bijenstanden hebben onlangs hun activiteiten doorgegeven, maar nu blijkt dat het merendeel hiervan een zeer lokaal karakter heeft. De vergadering beslist om de details te afficheren op de website van de verenigingen, maar op de website van Honeybee Valley onder de rubriek ‘Diensten’ in algemene termen hiernaar te verwijzen. Bijvoorbeeld, waar vind ik informatie terug over cursussen voor beginnende en gevorderde imkers.

Binnen het selectiewerk zijn de testresultaten ondertussen binnengebracht. Deze werden gedigitaliseerd en verwerkt. Het komende werkingsjaar zal gewerkt worden aan een online tool op de website van Honeybee Valley waar de imker zelf zijn testresultaten digitaal zal kunnen invullen. Dit zal een applicatie zijn nl. Breed It, die enkel toegankelijk zal zijn voor de leden van het selectiewerk.

De activiteiten van het voorbije werkingsjaar in het Vlaams Bijenteeltprogramma werden gebundeld in een eindverslag. Dit wordt beschikbaar gemaakt voor alle imkers op de homepagina van de Honeybee Valley website, zodat zij kunnen nagaan welke concrete acties werden ondernomen.

Tijdens de vorige vergadering werden de krijtlijnen voor de aanvraag van het nieuwe Vlaams Bijenteeltprogramma 2020-2022 voorgelegd. Aan de imkers werd gevraagd hier feedback op te geven wat werd besproken met de leden van het Toezichtscomité. De voorzitters van de bijenhouders verenigingen zien in de redactie van een nieuwe handleiding eerder een taak van de imkersbonden en niet van het Vlaams Bijenteeltprogramma. Wel voorzien we een revisie van de Gids voor goede bijenteeltpraktijken. Dit topic zal dan ook uit de aanvraag geschrapt worden. Dit betekent ook dat meer ruimte vrijkomt voor programmapunten waar snel aan werd voorbij gegaan, maar die wel degelijk een grote uitdaging vormen om gerealiseerd te krijgen. Zo zal bepaald worden wat de draagkracht van het drachtgebied rond een bijenstand is, wat geen makkelijke opdracht zal zijn. Hiervoor is o.a. een goede plantenkennis nodig waardoor de digitale bijenplanten zoekfunctie Plant It en de redactie van een nieuwe bijenplantengids verder dient uitgewerkt te worden. Er zal ook geïnvesteerd worden in het vastleggen van een referentiekader van de varroapopulatie in het bijenvolk. Hiermee zal de imker a.d.h.v. varroatellingen zelf kunnen bepalen of zijn bijenvolken dringend dienen behandeld te worden of dat een behandeling kan uitblijven. De opmerkingen op de krijtlijnen zullen in de tekst verwerkt worden en opnieuw aan de imkers worden voorgelegd eind november. Hiervoor wordt nogmaals beroep gedaan op jullie inbreng om de aanvraag van het nieuwe Vlaams Bijenteeltprogramma te optimaliseren.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief