Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Rapport Toezichtscomité Vlaams Bijenteeltprogramma oktober 2017

Dsc 1071 72Dpi

In een terugblik naar het voorbije jaar van het Vlaams Bijenteeltprogramma, wordt u het activiteitenverslag en de evaluatie aangeboden. Aan de reeks brochures wordt in een zelfde tempo verder gebreid, waarvan u de huidige status hieronder kunt lezen. Binnen het selectiewerk, worden momenteel de teeltwaarden van alle geteste koninginnen bepaald, dewelke later zullen verschijnen in de imkersbladen. De rol van de educatieve bijenstanden stond op de agenda net zoals het uitlenen van de aangekocht waswafeltoestellen (hiervan staan er 3 afgebeeld op de foto).

Een activiteitenverslag van het voorbije jaar werd opgemaakt en kan geraadpleegd worden op de website van het Departement Landbouw & Visserij.

De voorbije maanden werden 2 brochures onder de Vlaamse imkers verspreid (‘Imkeren volgens Nico van den Boomen’ en ‘De gesloten waskringloop’). Binnenkort wordt de ‘Gids voor goede bijenteeltpraktijken’ in 9.000 exemplaren bijgedrukt en verspreid, wegens de grote vraag vanuit de grote groep beginnende imkers. De eerstvolgende brochure die hierna zal gedrukt worden, is ‘Imkeren volgens Ghislain De Roeck’, waarbij Ghislain zijn bedrijfsmethode voor jullie uit de doeken doet. Eens de brochures in gedrukte vorm verspreid zijn, komen deze ook integraal op de website van Honeybee Valley te staan. De brochures over bedrijfsmethoden zijn terug te vinden onder ‘Manage It’, die over imkerstechnieken onder ‘Do It’. Je kunt er ook de pdf van de brochures downloaden.

Ondertussen zijn alle resultaten van de veredelaars en de testers binnen over hun selectiewerk. Hieruit bleek dat de prestatiefiches niet altijd even zorgvuldig werden ingevuld en dat er hier en daar nog kleine onduidelijkheden zijn omtrent de testprotocols. De fiches zullen in een bijeenkomst met de verantwoordelijken van selectie van de 5 provincies bekeken en bijgewerkt worden. Mogelijke onduidelijkheden in de testprotocols en prestatiefiches zullen aangepast worden. Eens gefinaliseerd worden deze gebundeld en in een brochure gegoten. De teeltwaarden van de geteste koninginnen worden berekend en zullen ten gepaste tijde kenbaar gemaakt worden in de imkersbladen.

In de komende wintermaanden zal opnieuw aan de verenigingen gevraagd worden om het aantal bijenkasten van hun leden te tellen. Er wordt aangedrongen bij de imkers om het correcte aantal kasten door te geven, in het belang van de toegewezen subsidie vanuit de Europese unie voor bijenteelt.

De 4 waswafeltoestellen die werden aangekocht zullen aan de educatieve bijenstanden worden uitgeleend. Deze kunnen de toestellen dan gebruiken als demonstratiemodel of kunnen ze op hun beurt uitlenen aan verenigingen. Belangrijk hierbij is dat goed wordt toegezien op het zorg dragen voor de siliconen mallen zodat deze ongeschonden worden terug ingeleverd. Het vragen van een waarborg bij het uitlenen wordt hierbij geopperd.

De educatieve bijenstanden blijven een belangrijke rol toegedeeld krijgen. Zo zullen ze worden ingeschakeld in het verspreiden van informatie die o.a. in de verschillende brochures heeft vorm gekregen. Zij zullen, samen met de experimentele bijenstanden, worden ingezet om specifieke imkerstechnieken en bedrijfsmethoden uit te testen. In een bijeenkomst van Honeybee Valley met de verantwoordelijken van de educatieve bijenstanden zal hun jaarprogramma overlegd worden.

Tot slot komt de Praktijkdag Bijen najaar 2017 met rasse schreden dichterbij. Hierbij een warme oproep voor helpende handen bij de praktische organisatie op de dag zelf. U wordt hiervoor vriendelijk verzocht u te melden bij Jean-Luc Lamont (jean-luc.lamont@lv.vlaanderen.be).

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief