Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Rapport Toezichtscomité Vlaams Bijenteeltprogramma juli 2018

Hbv 20180507 2826 72Dpi

Met de warme zomerdagen van de laatste weken heeft de zonnewassmelter overuren gedraaid. Ideaal om de gewonnen bijenwas tijdens de rustige wintermaanden om te toveren tot waswafels. In de nasleep van het drukke bijenseizoen rapporteren we u graag over de activiteiten van het laatste kwartaal van het Vlaams Bijenteeltprogramma 2016-2019 en de behandelde punten op de bijeenkomst van het Toezichtscomité.

Er werd de laatste maanden hard gewerkt aan het opstellen van 3 nieuwe brochures. Deze zullen de komende maanden met de imkerstijdschriften mee verdeeld worden. De 2 brochures over het veilig werken met organische zuren zoals het bestrijden van de varroamijt en het gebruik van diergeneesmiddelen tegen varroase waren niet vanzelfsprekend. De moeilijkheid was het beschrijven van de verschillende toepassingen van oxaalzuur en mierenzuur, zoals sublimeren, besproeien of druppelen, rekening houdend met de veranderlijkheid van de vergunning van diergeneesmiddelen tegen varroase in België. Uiteindelijk kozen we ervoor de verschillende behandelingswijzen aan bod te laten komen, mits de imker regelmatig de website van het FAVV raadpleegt om te weten welke producten op dat moment toegelaten zijn. Finaal zal de bedrijfsbegeleiding door een dierenarts de imker hier moeten in ondersteunen. Dit laatste wordt in de brochure over diergeneesmiddelen tegen varroase aangekaart. Een derde brochure die de imker bij zijn imkersblad mag verwachten, is die over de bedrijfsmethode van Roger De Vos. Ga er zeker lezen hoe hij de varroamijt te lijf gaat door het gebruik van een arrestraam in zijn bijenvolkeren.

In het begin van het komende campagnejaar zullen de volgende brochures uitgewerkt worden: ‘Aangifteplichtige bijenziekten’, ‘Inlassen van een broedloze fase’ en ‘De basis van het imkeren’. Wij trachten hiermee aan een aantal imkersvragen tegemoet te komen.

In november 2018 start voor imkers uit de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen een cursus tot gezondheidsagent. Hierin zullen de brochures van het Vlaams Bijenteeltprogramma als leidraad worden gebruikt om de nodige informatie te verschaffen aan de deelnemers. Voor de provincies West- en Oost-Vlaanderen zal het komende jaar ook een aanvraag ingediend worden om een gelijkaardige cursus te organiseren. Verder is het nog steeds onze ambitie om de informatiestroom over de brochures via de Educatieve Bijenstanden in de vorm van lezingen tot bij de imkers te brengen.

Met nog 1 jaar te gaan in het lopende Vlaams Bijenteeltprogramma, worden de voorbereidingen reeds genomen voor de aanvraag van een nieuwe 3-jaars campagne die zou starten op augustus 2019. De krijtlijnen hiervan werden op de vergadering voorgesteld en kan je hieronder downloaden. Aan de hand van dit document willen wij de imkers bevragen over hun wensen voor het nieuwe programma. Wij vragen aan de verenigingen om dit te bundelen en alles aan ons door te geven, ten laatste tegen 21 september. Voor zover het mogelijk is, zullen wij hiermee rekening houden in de aanvraag.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief