Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Rapport Toezichtscomité Vlaams Bijenteeltprogramma januari 2018

Dsc 1504

Ondertussen zijn we bijna halfweg de campagne van het Vlaams Bijenteeltprogramma 2016-2019. We rapporteren u graag over de activiteiten van het laatste kwartaal en de behandelde punten op de bijeenkomst van het Toezichtscomité.

Na de verspreiding van de ‘Gids voor goede bijenteeltpraktijken’, zullen aan de volgende maandbladen opnieuw brochures worden toegevoegd. De eerste wordt die van ‘Imkeren volgens Ghislain De Roeck’, daarna volgt ‘Imkeren volgens Marc Missotten’ met daarna een brochure over de verschillende testprotocols om aan selectie te doen.

Momenteel wordt gewerkt aan een brochure rond het gebruiken van en het behandelen met organische zuren, waarbij de verschillende toepassingen van varroabehandelingen met oxaalzuur en mierenzuur aan bod zullen komen. Daarnaast wordt ook toegelicht hoe kan opgetreden worden tegen de wasmot met azijnzuur. Het gebruik van organische zuren bij het klaren van was maakt ook deel uit van deze brochure.

Daarnaast is er veel vraag vanuit de imkerij om informatie te verspreiden over medicatie in de bijenteelt. Welke producten kunnen gebruikt worden, eventueel via het cascadesysteem, en de manier hoe de imker deze producten kan aanschaffen, zullen hierin toegelicht worden.

Naar aanleiding van een vraag die vanuit de vele startende imkers wordt gesteld, zal ook een brochure opgemaakt worden met de elementaire beginselen van het bijenhouden. Hierin zal een beknopt overzicht gegeven worden van wat je dient te weten als je overweegt om te starten met imkeren.

De Educatieve en Experimentele Bijenstanden zullen nauw betrokken worden bij de brochures. Zij zullen assisteren bij het aanleveren van beeldmateriaal en het verder verspreiden van de informatie d.m.v. voordrachten en lessen. Hun activiteiten zullen deels gesynchroniseerd worden met de redactie van de brochures.

In het kader van het selectiewerk was er eensgezindheid over de manier van rapporteren naar de veredelaars en de testers. Zij zullen een individueel evaluatierapport van hun koninginnen ontvangen, samen met de algemene resultaten van alle geteste koninginnen binnen het programma. De telers zullen beschikken over de 50% beste koninginnen om van na te telen en verder te verspreiden onder de geïnteresseerde imkers.

De monitoring van het aantal bijenkasten in Vlaanderen loopt op zijn einde. In totaal wordt 25% van de verenigingen bezocht en wordt de status van het aantal bijenvolken naar Europa doorgestuurd.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief