Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Rapport Toezichtscomité Vlaams Bijenteeltprogramma april 2017

Dsc 5953 72Dpi

Goed halfweg het eerste werkingsjaar van het nieuwe Vlaams Bijenteeltprogramma krijgen 6 brochures vorm. De nieuwe aanpak in het selectiewerk heeft wat voeten in de aarde gehad, maar is ondertussen goed van wal geschoten. Het aantal bijenkasten werd door de Vlaamse Overheid gemonitord en de resultaten zijn verrassend. Verschillende vragen vanuit de basis werden naar voor gebracht en besproken op de vergadering van het Toezichtscomité op 19 april. Via dit rapport wordt er naar de imkers over de belangrijkste items gecommuniceerd.

Naar het Nederlandse voorbeeld waarbij het verspreiden van goede imkerspraktijken a.d.h.v. nieuwsbrieven goede punten scoort, zullen in Vlaanderen de komende 3 jaar een reeks brochures gepubliceerd worden. In het eerste werkingsjaar zal worden verhaald over de bedrijfsmethoden van Nico van den Boomen, Marc Missotten en Ghislain De Roeck. Qua imkertechnieken werd gekozen voor brochures over de gesloten waskringloop, het georganiseerde selectiewerk en de rotatiemethode.

Dsc 5968

In het selectiewerk worden koninginnen getest op hun virusstatus. Hiervoor worden darreneitjes van de koningin verzameld en in het laboratorium onderzocht op aanwezigheid van virussen.

In het kader van het programmapunt “Herstel Bijenbestand” werd een volledig nieuw selectieprogramma uitgewerkt. Deze nieuwe aanpak is tot stand gekomen door talloze bijeenkomsten en denktank vergaderingen met de verschillende verenigingen en imkersbonden. Zo goed als alle koninginnentelers zijn mee aan boord en het echte werk kan volop van start gaan. Van virusvrije koninginnen zal worden verdergekweekt om, na
een grondige testing kweekmateriaal aangepast aan onze omgeving te verspreiden onder de Vlaamse imkers.

In toepassing van de Europese reglementering heeft het Departement Landbouw en Visserij een monitoring uitgevoerd van het aantal bijenvolken in Vlaanderen d.m.v. een steekproefsgewijze telling. Alle lokale verenigingen hebben hieraan deelgenomen. Waar het aantal imkers op een vergelijkbaar niveau blijft, ligt het aantal bijenvolken per imker nu opvallend lager dan geraamd in het verleden.

Tot slot werden enkele vragen vanuit de basis omtrent het Vlaams Bijenteeltprogramma op tafel gelegd. Zo was er de vraag naar de mogelijkheid van directe ondersteuning van de lokale verenigingen, naar extra aandacht voor de startende imker, of er een samenwerking kan zijn met Natuurpunt aangaande kevertellingen en of er iets kan georganiseerd worden om de band tussen boer en imker te versterken. De leden van de vergadering zullen zich hierover beraden om volgende vergadering een antwoord te formuleren.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief