Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Rapport Toezichtscomité Vlaams Bijenteeltprogramma juli 2017

Dsc 0723 72Dpi

U zult het misschien al gezien hebben: de eerste brochure van een ganse reeks werd gedrukt en wordt volop onder de Vlaamse imkers verspreid. Op een vorige vergadering van het Toezichtscomité werden verschillende vragen vanuit de imkersverenigingen naar voor gebracht. Hieraan werd in de mate van het mogelijke goed gevolg gegeven. Ondertussen werd reeds het tweede jaar van het Vlaams Bijenteeltprogramma ingezet.

‘Imkeren volgens Nico van den Boomen’ is de eerste van een reeks brochures waarin vooraanstaande imkers hun bedrijfsmethode aan u voorleggen waarbij zij goede resultaten behalen als het gaat over bijensterfte. Volgende maand volgt de eerste van de reeks over imkertechnieken, waarvan ‘De gesloten waskringloop’ de spits mag afbijten. Met het einde van het bijenseizoen in zicht trekken veel imkers tijd uit voor het hersmelten van hun oude was tot nieuwe waswafels. Deze praktische gids zal velen hierin kunnen begeleiden. Beide brochures werden in grote oplage gedrukt, met de bedoeling zo veel mogelijk imkers te bereiken.

Tussen september en december zal opnieuw aan de verenigingen gevraagd worden om het aantal bijenkasten van hun leden te tellen. Deze monitoring is van groot belang, aangezien de hoeveelheid subsidie van de Europese Unie gebaseerd is op het totaal aantal bijenvolken in België. 

Op een vorige vergadering van het Toezichtscomité werden enkele vragen vanuit de verschillende verenigingen naar voor gebracht. Zo werd gevraagd of het Vlaams Bijenteeltprogramma iets kon doen voor de grote hoeveelheid startende imkers. Er werd beslist dat de “Gids voor goede bijenteeltpraktijken”, een basiswerk voor iedere imker, zal worden herwerkt en in grote oplage zal gedrukt en verdeeld worden. De reeks brochures die de komende jaren zullen verspreid worden, trachten beginnende imkers wegwijs te maken in enkele goed werkende bedrijfsmethoden en leggen hen stap voor stap uit hoe specifieke technieken, zoals een eigen wascircuit opstarten, kunnen aangepakt worden. Hierop aansluitend vroegen de verenigingen om hen van waswafeltoestellen te voorzien. Om hieraan tegemoet te komen, werden een aantal dergelijke toestellen gekocht. Er zal verder bekeken worden hoe deze kunnen uitgeleend of verdeeld worden opdat zoveel mogelijk imkers hier gebruik kunnen van maken. De vraag naar het uitdelen van varroa-resistente koninginnen werd gesteld. Binnen het selectiewerk wordt volop gewerkt aan het selecteren naar virusvrije en varroa-tolerante koninginnen. Het voorbije bijenseizoen werd voor het eerst een grondige testing uitgevoerd van de koninginnen binnen het selectieprogramma. Deze data worden tijdens de winter grondig geanalyseerd en hierover zal open gecommuniceerd worden naar alle imkers toe. Er wordt echter afgestapt van de weggeefpolitiek van voorheen (overlarfproject) en er wordt geïnvesteerd in een grondige selectie met oog voor een gezonde genetische diversiteit binnen de Vlaamse bijenpopulatie. Van de geselecteerde top koninginnen zal verder gekweekt worden en deze kunnen dan verspreid worden onder de Vlaamse imkers. Vanuit de verenigingen werd ook gevraagd om meer aandacht te hebben voor de relaties imker-boer en imker-Natuurpunt. Het “Congres van de Vlaamse Imkersbond” zal dit thema volgend jaar in hun programma opnemen waarbij een panel zal georganiseerd worden tussen imkers, boeren en Natuurpunt. Op deze manier wordt geprobeerd zoveel mogelijk aan de verschillende vragen vanuit de imkersverenigingen tegemoet te komen.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief