Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Rapport Toezichtcomité Vlaams Bijenteeltprogramma april 2019

Dsc 3435

De eerste zwermen van het seizoen zijn een feit! Uitzonderlijk vroeg dit jaar… Maar kunnen we eigenlijk nog maanden toe-eigenen aan de activiteiten binnen een bijenvolk? Ruimte geven is in april het enige dat telt en ingrijpen waar de zwermneiging te hoog wordt. Met het Toezichtcomité blikten we terug op de activiteiten van het Vlaams Bijenteeltprogramma tijdens het voorbije kwartaal. Lees hier het rapport van de belangrijkste besproken punten op de vergadering.

De laatste 2 maanden werden opnieuw 2 brochures verspreid, nl. ‘Initiatie tot het imkeren’ en ‘Aangifteplichtige bijenziekten’. In de laatste maanden die ons nog resten binnen het huidige Vlaams Bijenteeltprogramma ‘16-‘19, zullen nog 5 brochures gedrukt en verspreid worden. Eén hiervan zal gaan over de bedrijfsmethode van Geert Steelant, waarbij het gebruik van roofmijten als varroabestrijdingsmiddel uit de doeken zal gedaan worden. Zeker eentje om naar uit te kijken!

Ondertussen is de cursus voor gezondheidsagenten in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant afgelopen. Hierin werden o.a. een groot deel van de brochures meer in detail toegelicht. Een zeer gelijkaardige cursus zal dit jaar ook voor imkers uit West- en Oost-Vlaanderen georganiseerd worden. Over de concrete lesinhoud en de details voor inschrijving zal de komende maanden nog gecommuniceerd worden.

Halfweg januari werd de monitoring van het aantal bijenkasten en imkers in Vlaanderen door de Vlaamse overheid afgerond. Er werd vlot meegewerkt door de voorzitters, secretarissen en imkers uit de verschillende verenigingen. Men noteerde een stijging van zowel het aantal bijenvolken als het aantal imkers: 33.919 bijenvolken en 4.830 imkers in 102 Vlaamse imkersverenigingen. Hierdoor komen we op een gemiddelde van ongeveer 7 bijenvolken per imker, terwijl dit vorig jaar nog ruwweg 6 was.

Er rezen bij heel wat imkers vragen op over de echtheid van buitenlandse bio honing die in de supermarkten verkocht wordt. In België is het namelijk onmogelijk om bio honing te produceren doordat er geen drachtgebieden voor onze bijen beschikbaar zijn die vrij zijn van pesticiden. Er werd tijdens de vergadering beslist om in de volgende campagne van het Vlaams Bijenteeltprogramma ook een aantal stalen bio honing uit het buitenland te laten analyseren en na te gaan of deze honingpotten het wel degelijk waard zijn om het bio label te dragen.

Tot slot werd gesproken over de intenties van de provincie Oost-Vlaanderen met de huidige experimentele bijenstand te Eeklo, nl. de Huysmanhoeve. De visie van de beheerder en de provincie botsten met de intenties van het Vlaams Bijenteeltprogramma met een experimentele bijenstand. Daarom werd er beslist om deze bijenstand om te vormen naar een educatieve bijenstand, waarin de activiteiten meer gestroomlijnd zijn met waar de provincie naar toe wil met de Huysmanhoeve.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief