Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Rapport Toezichtcomité Vlaams Bijenteeltprogramma

Hbv Foto 018 Trophalaxis Van Bijen

Met het vorderen van het bijenseizoen, komt stilaan het einde van het eerste werkingsjaar van het Vlaams Bijenteeltprogramma in zicht. Het blijft nog spannend afwachten hoe droog de zomermaanden zullen worden. Want gecombineerd met een drachtloze periode zouden de bijen het wel eens lastig kunnen krijgen. Gelukkig trekken de bijen zich niets aan van de intrede van het virus dat onze dagelijkse bezigheden in de tang nam. Voor het eerst kwam het Toezichtcomité daardoor digitaal samen en werden de voorbije activiteiten van het Vlaams Bijenteeltprogramma via een computerscherm met elkaar gedeeld. We brengen je graag op de hoogte van de belangrijkste besproken punten tijdens deze vergadering.

In november 2019 startte de cursus voor gezondheidsagent voor imkers uit West- en Oost-Vlaanderen. Toen in maart de Nationale Veiligheidsraad besliste dat fysieke bijeenkomsten niet meer mochten georganiseerd worden, werd deze cursus stilgelegd. Samen met de deelnemers werd beslist om pas in september terug aan te vatten met de laatste lessen.

Imkers hebben soms met uiteenlopende problemen te kampen op hun bijenstand. De ene al alarmerender dan de andere. Verontrustende observaties zouden moeten kunnen gemeld worden, waarna een identificatie van het probleem moet leiden tot een advies met eventueel corrigerende maatregelen. Een werkgroep zal zich over de uitwerking van een online meldpunt buigen om hieraan tegemoet te komen.

Als je naar de Newsflashes van de laatste maanden zult kijken, valt op dat het grootste deel gaat over de Corona-maatregelen en hun impact op de imker. Om snel op vragen te kunnen anticiperen, werd een FAQ-lijst beschikbaar gemaakt op de website onder het Bijenloket. Ze biedt antwoorden op veelgestelde vragen over covid-19 en de imkerij

Een belangrijk luik binnen het Vlaams Bijenteeltprogramma is het nazien op de kwaliteit van bijenteeltproducten. Zoals ieder jaar zullen 100 honingstalen onderzocht worden op basis van een organoleptische keuring (nettogewicht, etikettering, kristallisatie, fermentatie,…), bepaling van het vochtgehalte, de invertase-activiteit, HMF, meting van de elektrische geleidbaarheid en bepaling van de specifieke rotatie. Daarnaast wordt op een steekproef van de stalen ook suikervervalsing onderzocht d.m.v. nieuwe detectiemethoden. Hiermee wordt nagegaan of wintervoeding in de geoogste honing aanwezig is. Inzending van een honingstaal is nog mogelijk tot 21 augustus of tot zolang het budget dit toelaat.

Voor het eerst wordt binnen het Vlaams Bijenteeltprogramma ook nagezien op de kwaliteit van bijenwas. Imkers konden eind vorig jaar laten weten of ze hun was wensten te laten onderzoeken op aanwezigheid van pesticide-residuen en vervalsing met parafine en stearine. 35 imkers werden geselecteerd en hun was wordt ondertussen door Intertek onderzocht. Binnenkort zal over de resultaten gecommuniceerd worden.

Binnen het selectiewerk zitten we jaarlijks met alle imkers van het Comité Selectiewerk Vlaanderen samen om de resultaten van vorig jaar en de werkwijze van het komend bijenjaar te bespreken. Dit is door Corona niet kunnen doorgaan. In de plaats werden de belangrijkste presentaties op de website geplaatst en alle materiaal (staalzakken, attesten…) werd per postpakket aan de imkers bezorgd. Voor het eerst wordt de webapplicatie ‘Breed It’ gehanteerd om de intenties en testresultaten in te geven. In het kader van enkele experimenten worden specifieke lijnen dmv kunstmatige inseminatie met elkaar ingekruist. Verschillende imkers binnen het CSV kozen ervoor om met koninginnen naar de bevruchtingseilanden te gaan voor de aanparing met specifieke darrenlijnen. Het reizen was door de Corona-maatregelen lang onzeker, maar is toch vlot kunnen doorgaan. De eerste stappen werden gezet om op campus Sterre te Gent een landbevruchtingsstation met virus-luwe bijenvolken te maken.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief