Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Projecten van nieuw Strategisch Plan Bijenteelt zijn opgestart

2023 11 18 16 52 15

Binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 financieren het Departement Landbouw & Visserij en Europa het Strategisch Plan Bijenteelt. Voor de periode 2023-2025 werden 7 projecten goedgekeurd, waarvan Honeybee Valley betrokken is in 4 daarvan. Van het project ‘Innovatieve selectiestrategieën in de bijenteelt’ is Honeybee Valley de uitvoerder en zijn maar liefst 4 partners betrokken, nl. de Koninklijke Vlaamse Imkersbond, Buckfast Vlaanderen, ZwarteBij.org en het bevruchtingsstation te Kreverhille. De kick-off heeft plaatsgevonden op 7 november 2023 en de eerste acties werden al ondernomen. Het project wil de implementatie realiseren van volgende innovatieve selectietechnieken: snelle opsporing van gunstige kenmerken door analyse van het genoom en de opsporing van merkergenen; selectie door uitsluiting van het slechtste kwartiel in de rangschikking. Honeybee Valley werd als partner gekozen in 3 andere projecten:

- Bevruchtingsstations en kunstmatige inseminatie (uitvoerder KonVIB, partners tijdens de kick-off vergadering staan op de foto, vlnr. Geert Meersdom, Julien Driesen, Frans Declercq, Jurgen Boterberg, Jan Heytens, Toon Jacobs)

- Conservatie en verspreiding van een vitale zwarte bijenpopulatie (uitvoerder ZwarteBij.org)

- Selectieve bestrijding van de invasieve exoot 'Aziatische hoornaar' ter bescherming van de honingbij en de biodiversiteit in Vlaanderen (uitvoerder Limburgse Imkersbond)

Innovatieve selectiestrategieën in de bijenteelt

Aan de Universiteit Gent, Honeybee Valley werd de basis gelegd van twee innovatieve selectiestrategieën in de bijenteelt. Het is de bedoeling om deze nu te valideren in de bijenteeltpraktijk.

De eerste strategie betreft de merker-gestuurde selectie. Het team van professor de Graaf heeft 8 merkers gevonden die geassocieerd zijn met het kenmerk suppressed mite reproduction (SMR) dat veerkracht geeft tegen de varroa-mijtziekte. Het is nu de bedoeling om de genotypering mee te nemen bij de evaluatie van de geteste teeltmoeren en zo te streven naar een reconstructie van het ideale profiel. We willen het landbevruchtingsstation Kreverhille mee inzetten om de aanrijking van gunstige allelen in de hand te werken. Verwacht wordt dat als gevolg van dit alles het SMR kenmerk meer aanwezig zal zijn in de Vlaamse bijenpopulatie.

De tweede strategie betreft de selectie door uitsluiting. Dit sluit aan bij de massa-selectie zoals die al enkele jaren met succes wordt uitgerold vanuit Honeybee Valley en die gebaseerd is op rangschikken van de testresultaten. Immers, deze selectiestrategie zou de genetische basis van onze bijenbestand aanzienlijk verbreden.

Bevruchtingsstations en kunstmatige inseminatie (uitvoerder KonVIB)

In onderhavig project wil KonVIB een oplossing aanbieden voor de gerichte aanparing van maagdelijke koninginnen in het selectiewerk, met name door het reizen naar bevruchtingsstations en door kunstmatige inseminatie.

Dit project sluit aan bij een lange traditie van reizen naar de Duitse bevruchtingseilanden Norderney en Spiekeroog. Het project wil voor het eerst de dienstverlening uitbreiden met reizen naar bevruchtingsstations voor Buckfastbijen (Baltrum en Ameland) en de zwarte bij (Chimay en Flevoland). Evenwel, de eilandreizen staan momenteel onder druk omdat het tegen het principe is van lokale adaptatie. Vandaar dat in dit project de gebruikers worden aangemoedigd om ook de lokale landbevruchtingsstations Kreverhille en Bosland aan te doen.

Conservatie en verspreiding van een vitale zwarte bijenpopulatie (uitvoerder ZwarteBij.org)

Er zal de komende jaren verder gebouwd worden aan de varroa-resistente zwarte bijenpopulatie in Nationaal Park Bosland, waarvan het teeltmateriaal ten dienste staat van de imkerij via overlarfdagen en de paringsstand. Voorts zullen enkele specifieke zaken onderzocht worden, zoals bv. de impact van het landschap op de paringsdynamiek van honingbijen in Bosland.

Selectieve bestrijding van de invasieve exoot 'Aziatische hoornaar' ter bescherming van de honingbij en de biodiversiteit in Vlaanderen (uitvoerder Limburgse Imkersbond)

Dit project beoogt op een duurzame en effectieve wijze de populatie van de Aziatische hoornaar onder controle te brengen teneinde de door haar veroorzaakte schade voor de imkerij, de land- en tuinbouw en de biodiversiteit te minimaliseren. Het wil daarbij tussenkomen in de verschillende ontwikkelingsfasen van de Aziatische hoornaar:

  • Fase 1: Het afvangen van koninginnen d.m.v. selectieve lokvallen limiteert het doorontwikkelen naar een secundair nest
  • Fase 2: Alleen werksters fourageren en kunnen naar het secundaire nest leiden d.m.v. lokpotten en opsporing. Ondersteuning wordt gegeven aan de imker, gemeenten en publiek bij melding van een Aziatische hoornaar vanuit op te richten antennes die optimaal de specialistische kennis benutten.
  • Fase 3: Niet gedetecteerde nesten opsporen via zenders. De antennes gaan ook in deze fase via zenders en zoekapparatuur het nest opsporen.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief