Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Oproep medewerking tot nieuw selectie-project UGent

Dsc 4933 72Dpi

Op 24 mei werd in een Newsflash gerapporteerd over het kraken van de genetische aanleg van resistentie bij de honingbij tegenover de alomtegenwoordige Varroa-mijtziekte door UGent onderzoekers. Ondertussen werd bij de Federale overheid nieuwe financiering gevonden om dit werk verder te zetten. In het MAS-BEE-VAR project zullen de professoren Dirk de Graaf en Luc Peelman zich met hun team verder toeleggen op de zgn. ‘marker assisted selection’, een kweekprogramma dat zich laat leiden door het genetisch profiel van de teeltmoeren. Het is de bedoeling om door gerichte aanparing het meest gunstige genetische profiel terug samen te stellen en zo door onderdrukking van de mijt-reproductie aan bijenkolonies terug veerkracht te geven tegen de Varroa.

Met dit onderzoek wordt het selectiewerk weer naar een hoger niveau getild. Het is de bedoeling dat op termijn de veredelaars hun selectiewerk kunnen afstemmen op het genetisch profiel van de teeltmoeren en niet meer op de testresultaten. Het zal het leven van de selectiewerkers een stuk makkelijker maken. Maar zover zijn we nog niet. Eerst moet één en ander afgetoetst worden. En daarvoor dat de professoren zijn gaan aankloppen bij de Federale overheid om de nodige financiële middelen hiervoor vrij te maken. Het project is officieel van start gegaan op 1 december 2019 en loopt over een periode van 4 jaar. Dierenarts Brieuc Nelissen Grade (rechts op de foto) is als doctoraatsmedewerker op het project tewerkgesteld en zal de onderzoekingen uitvoeren. Voor zijn onderzoek is de medewerking van de imkers cruciaal. Vandaar deze warme oproep opdat geïnteresseerde imkers zich zouden melden. Een eenvoudige email naar Brieuc volstaat (Brieuc.NelissenGrade@UGent.be). Personen die zich melden zullen uitgenodigd worden op het Comité Selectiewerk Vlaanderen dat dit jaar zal doorgaan op zaterdag 14 maart 2020. Daar zal dan tekst en uitleg worden gegeven bij dit nieuw project en wat van de deelnemende imkers wordt verwacht.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief