Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Opmars van Europees vuilbroed in België

Schutkringen VB 18062024

Terwijl de laatste haard van Amerikaans vuilbroed in België dateert van juli 2022, is Europees vuilbroed (EVB) de laatste jaren aan een opmars bezig. In 2022 noteerde het FAVV 4 haarden van EVB, terwijl dit er in 2023 maar liefst 14 waren. Nu zijn we nog maar begin juni en werden reeds 5 haarden gedetecteerd, tot nog toe in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op de kaart is te zien waar deze haarden en de schutkringen (met straal 3 km) zich bevinden, waarbinnen alle verkeer van bijen en bijenmateriaal verboden is.

De actuele situatie is steeds hier te raadplegen.

Bijenvolken kunnen geïnfecteerd zijn met de EVB bacterie (Melissococcus plutonius) zonder duidelijke symptomen te vertonen. Een uitbraak kan echter gebeuren als het volk in stress verkeert, zoals bij bepaalde klimatologische condities als koud en vochtig weer, of bij slechte voedingsomstandigheden. Daarom is het belangrijk om bij slechte voorjaarsomstandigheden zoals we die nu kennen, volken van voldoende voedsel te voorzien. Een andere stressor kan de verhouding haalbijen en voedsterbijen zijn die in het voorjaar naar een grotere hoeveelheid haalbijen overhelt. Minder bijen die de ontwikkelende larven kunnen voeden, brengt soms in het voorjaar een zekere stress op het volk waardoor EVB-symptomen kunnen opduiken. Als de ratio (verhouding) voedsterbijen en ontwikkelende larven terug stabiliseert, kunnen de symptomen verdwijnen.

Meer info over de symptomen, verspreiding en schutkringen vind je in onze brochure over aangifteplichtige bijenziekten.

EVB symptomen

Larven worden geel of bruinachtig van kleur ©Kaspar Ruoff, www.faos.ch

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief