Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Onderzoek mee de inzetbaarheid van bijen om de omgeving te screenen op pesticiden

20180611 Hbv 20180611 9598 72Dpi

Als imker weten we dat bijen makkelijk 3 kilometer ver vliegen om nectar en stuifmeel te verzamelen. Met 20.000 foerageerbijen in de zomer brengt één volk organisch materiaal binnen van meer dan 28 km². Deze combinatie maakt ze ideaal om de omgeving te screenen op pesticiden. 

Hoe we nu die hard werkende bijen kunnen omzetten tot aandragers van waardevolle informatie over de aanwezigheid van pesticiden in de omgeving is de vraag die het INSIGNIA-consortium wil oplossen.

Eind 2018 ging dit project van start onder leiding van Sjef Vandersteen (Alveus consultancy). In 2019 werden vier verschillende mogelijkheden getest op hun efficiëntie, bijen- en imkervriendelijkheid. Hiervan werden 2 methoden geselecteerd, nl. de pollentrap en de Apistrips. Deze worden in 2020 verder ingezet om de screeningsmethode te testen en te optimaliseren. Honeybee Valley is daarom op zoek naar 9 imkers die een locatie hebben met 2 bijenvolken die ze willen inzetten voor dit onderzoek. De locaties dienen gespreid te worden over gebieden met intensieve landbouw, extensieve landbouw en half-verstedelijkt gebied. In totaal zullen 9 sample-momenten plaatsvinden tussen maart en september.

Van de 4 verschillende mogelijkheden die werden getest op hun efficiëntie, bijen- en imkervriendelijkheid, werden er 2 niet weerhouden voor de praktijktest in 2020, nl.:

  • “Bee-tubes” die in de kastingang gemonteerd worden en “smeersel” verzamelen van de inkomende bijen.
  • Bijenbrood: het gefermenteerde stuifmeel opgeslagen in de ramen.  

De 2 methoden die wel verder zullen gebruikt worden in de veldproef van 2020:

  • Pollen traps: afvangen van de stuifmeelklompjes waar de bijen mee naar huis komen.
  • “Apistrips”: een gecoat plaatje dat in de bijenkast wordt gehangen en waarop alle chemicaliën worden gefixeerd die door de bijen die er langs passeren worden aangebracht.  

De locaties waar getest zal worden, dienen gespreid te liggen over gebieden met intensieve landbouw, extensieve landbouw en half-verstedelijkt gebied. De staalnames die door de imker dienen uitgevoerd te worden zijn vrij intensief: in het bijenseizoen dient om de 2 weken de pollenval voor de kast geactiveerd te worden en het stuifmeel van één dag verzameld te worden. Dezelfde dag dient ook de Apistrip die in de kast hangt, vervangen te worden. In totaal zullen 9 sample-momenten plaatsvinden tussen maart en september.  

De genomen samples dienen nauwkeurig gelabeld in de diepvries bewaard te worden. Deze zullen meermaals doorheen het seizoen door Honeybee Valley worden opgehaald. De pollenvallen, Apistrips en diepvrieszakjes worden door Honeybee Valley voorzien op een infomoment met de deelnemende imkers.  

Als imker krijg je met dit onderzoek de kans om heel nauwkeurig te weten te komen welke pesticiden er doorheen het seizoen door de bijen worden opgepikt en naar de kast gebracht. Elke imker krijgt de gedetailleerde analyseresultaten van zijn/haar volken. Wie graag wil deelnemen aan dit onderzoek kan zich kandidaat stellen door deze vragenlijst in te vullen voor 25 februari.

Extra informatie kan je vinden op de website. INSIGNIA is een acronym van Citizen Science Investigation for pesticides in apicultural products.    

Dit onderzoek maakt deel uit van het pilootproject Environmental monitoring of pesticide use through honeybees (SANTE/E4/S12.788418 – INSIGNIA – PP-1-1-2018) met als acronym INSIGNIA. Dit onderzoek is mogelijk dankzij Europese fondsen.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief