Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Modaliteiten honinganalyses 2020

20180705 Hbv 20180705 0141

Corona mag dan ons gewone doen grondig in de war gestuurd hebben, sommige zaken keren elk jaar terug. Zo ook dus de mogelijkheid om een honingstaal binnen te brengen bij Honeybee Valley en dit te laten analyseren. Vanaf begin juni tot vrijdag 21 augustus (of zo lang het budget het toelaat) kan elke imker een honingstaal binnenbrengen waarna dit naar het laboratorium vertrekt. Om zoveel mogelijk imkers de kans te geven hun honing te laten analyseren, wordt dit jaar slechts 1 honingpot per imker onderzocht. Deze analyses worden gefinancierd door het Vlaams Bijenteeltprogramma. Klik op 'meer lezen' voor de specifieke vereisten van het staal.

Vorige jaren konden imkers zodra ze een honingstaal klaar hadden dit binnenbrengen. Dit jaar zal het door corona-maatregelen en het verplichte telewerk op de campus pas ten vroegste vanaf 1 juni kunnen. En zelfs die datum moeten we afwachten. Via Newsflashes als deze zal dan ook definitief gemeld worden wanneer en hoe de stalen kunnen binnengebracht worden. Wie dus op goed geluk langskomt, heeft veel kans om voor een gesloten deur te staan. Even vooraf telefoneren kan uiteraard geen kwaad.

Een staal ter analyse wordt bij voorkeur in een handelsklare verpakking (glas of plastic) binnengebracht en dient een halve kilo honing te bevatten, tenzij het etiket een ander gewicht vermeldt. Elk staal dient trouwens vergezeld te worden van een keurig ingevulde fiche (hieronder te downloaden) waarbij de inzender deze persoonlijk dient te ondertekenen. Door te ondertekenen verklaart de imker de representativiteit van het staal voor de partij met hetzelfde lotnummer, wat dan mogelijks kan gecontroleerd worden. De imker geeft hiermee de toestemming aan de onderzoekers het opslaglokaal waar de honing wordt bewaard te betreden en zelf een willekeurig staal te kiezen om te kopen en te analyseren. Ingezonden honingstalen met fiches waarbij deze clausule niet is ondertekend zullen bij gevolg niet in aanmerking komen voor analyse.

Merk op dat bij vaststelling van residuen van antibiotica of sulfonamiden er in België een meldingsplicht van kracht is.

Het honingstaal moet samen met zijn fiche terechtkomen op het Honeybee Valley-secretariaat, Krijgslaan 281 S33, 9000 Gent (09/2644925, katrien.dekeukelaere@ugent.be). Als de honingpot met de post wordt opgezonden, dient er rekening mee gehouden te worden dat bij glasbreuk de analyse niet kan uitgevoerd worden.

De etikettering dient nauwkeurig en correct te gebeuren. Een samenvatting van wat er op het etiket in correcte bewoording dient te staan:

  • De verkoopsbenaming HONING
  • Het nettogewicht.
  • De datum van minimale houdbaarheid (maximaal tot 2 jaar na oogstdatum).
  • De identificatie van de partij (een lotnummer) waartoe het levensmiddel behoort. Dit kan ook via de datum van minimale houdbaarheid met vermelding van dag, maand en jaar.
  • De naam en het volledige adres van de imker.
  • Land (of landen) van oorsprong waar de honing is vergaard. Om deel te nemen aan deze honinganalyse kan dit niet anders dan België zijn.
  • Bewaaromstandigheden: droog, donker en bij een temperatuur lager dan 15°C. Volgens de wet kan de producent indien hij dat nuttig vindt, de gepaste bewaarvoorwaarden vermelden. Gezien honing met een verhoogd vochtgehalte boven 17% gevaar loopt inzake fermentatie, wordt geacht dat bewaaromstandigheden zeker moeten vermeld worden bij een vochtgehalte boven 17% indien >1000 gistcellen per gram aanwezig en bij een vochtgehalte van boven 18% indien >10 gistcellen per gram aanwezig. Zoals vermeld in de Gids voor Goede Bijenteeltpraktijken dient dergelijke honing bewaard te worden bij een temperatuur minder dan 11°C.
  • Het etiket mag geen lijst met ingrediënten bevatten aangezien honing enkel en alleen uit honing bestaat. Indien het etiket niet volgens de huidige wetgeving is opgesteld zal de imker geen attest ontvangen.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief