Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Modaliteiten honinganalyse 2018

Shutterstock 23760089 72Dpi

Zoals elk jaar wordt vanuit Honeybee Valley terug een honinganalyse uitgevoerd. Deze wordt gefinancierd vanuit het Vlaams Bijenteeltprogramma. U kunt hiervoor uw honingstaal doorlopend binnenbrengen op het Honeybee Valley-secretariaat (Krijgslaan 281 S33, 9000 Gent, 09/2644925, katrien.dekeukelaere@ugent.be) vanaf heden tot 24 augustus. Zorg ervoor dat de etikettering correct gebeurd is en dat uw honingpot van een volledig ingevulde fiche is vergezeld. Dit jaar zal opnieuw bij 10% van de ingestuurde honingstalen nagegaan worden of het staal representatief is voor de gehele honingoogst. Hiervoor zal de imker een clausule dienen te onderteken op de invulfiche, die toestemming geeft aan de onderzoekers het opslaglokaal waar de honing wordt bewaard te betreden en zelf een willekeurig staal te kiezen om te kopen en te analyseren. Door een tweede staal uit de partij met hetzelfde lotnummer te nemen, kan de representativiteit van het eerste honingstaal worden gecontroleerd.

Een binnengebracht honingstaal wordt best in een handelsklare verpakking (glas of plastic) afgeleverd en dient een halve kilo honing te bevatten, tenzij het etiket een ander gewicht vermeldt. De etikettering dient dan ook nauwkeurig en correct te gebeuren. Een samenvatting van wat er op het etiket in correcte bewoording dient te staan:

  •  De verkoopsbenaming HONING.
  • Het nettogewicht.
  • De datum van minimale houdbaarheid (maximaal tot 2 jaar na oogstdatum).
  • De identificatie van de partij (een lotnummer) waartoe het levensmiddel behoort. Dit kan ook via de datum van minimale houdbaarheid met vermelding van dag, maand en jaar.
  • De naam en het volledige adres van de imker.
  • Land (of landen) van oorsprong waar de honing is vergaard.
  • Bewaaromstandigheden: droog, donker en bij een temperatuur lager dan 15°C. Volgens de wet kan de producent indien hij dat nuttig vindt, de gepaste bewaarvoorwaarden vermelden. Gezien honing met een verhoogd vochtgehalte boven 17% gevaar loopt inzake fermentatie, wordt geacht dat bewaaromstandigheden zeker moeten vermeld worden bij een vochtgehalte boven 17% indien >1000 gistcellen per gram aanwezig en bij een vochtgehalte van boven 18% indien >10 gistcellen per gram aanwezig. Zoals vermeld in de Gids voor Goede Bijenteeltpraktijken dient dergelijke honing bewaard te worden bij een temperatuur minder dan 11°C.
Dsc 0023

Het etiket mag geen lijst met ingrediënten bevatten aangezien honing enkel en alleen uit honing bestaat. Indien het etiket niet volgens de huidige wetgeving is opgesteld zal de imker geen attest ontvangen. Elk staal dient trouwens vergezeld te worden van een keurig ingevulde fiche (zie hieronder) waarbij de inzender deze persoonlijk dient te ondertekenen. Door te ondertekenen verklaart de imker de representativiteit van het staal voor de partij met hetzelfde lotnummer, wat dan mogelijks kan gecontroleerd worden. Merk op dat bij vaststelling van residuen van antibiotica of sulfonamiden er in België een meldingsplicht van kracht is. De honingstalen, met voor elk staal een aparte fiche, moeten terechtkomen op het Honeybee Valley-secretariaat, Krijgslaan 281 S33, 9000 Gent (09/2644925, katrien.dekeukelaere@ugent.be). De stalen worden bij voorkeur ter plaatse afgeleverd tijdens de kantooruren. Opsturen kan ook, maar dan moet men rekening houden met mogelijke glasbreuk, waardoor het staal niet onderzocht kan worden.

Belangrijk is de voorgenoemde (en hieronder afgebeelde) fiche die per ingezonden honingpot dient ingevuld te worden. De imker dient een clausule te ondertekenen die toestemming geeft aan de onderzoekers het opslaglokaal waar de honing wordt bewaard te betreden en zelf een willekeurig staal te kiezen om te kopen en te analyseren. In 2017 zal bij een 10% van de honingstalen nagegaan worden of het staal representatief is voor de gehele honingoogst door het aankopen van een tweede honingstaal. Ingezonden honingstalen met fiches waarbij deze clausule niet is ondertekend zullen bij gevolg niet in aanmerking komen voor analyse.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief