Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Is bijensterfte in winter 2022-2023 effectief zo hoog?

Coloss Logo 200Px

Verschillende alarmerende berichten van imkers die veel bijenvolken verloren zijn na de winterperiode, worden de laatste weken de wereld in gestuurd. Hebben we algemeen te maken met een hogere wintersterfte dan voorgaande jaren? Of gaat het eerder over geïsoleerde situaties? Om hier een beter zicht op te krijgen, vragen we jou als imker deel te nemen aan de internationale COLOSS bevraging. Hoe meer imkers aan deze bevraging deelnemen, hoe beter het sterftecijfer de realiteit zal benaderen.

De vragenlijst omvat 38 vragen en neemt ongeveer 15 minuten tijd in beslag. Het is echter belangrijk deze tot op het einde zo goed mogelijk in te vullen. Als extra motivatie zullen we net als vorige jaren na het afsluiten van de enquête aan alle deelnemers die hun emailadres opgeven een adviesrapport op maat opsturen. Hierin zal aangegeven worden of de gehanteerde methode goed is of dat er mogelijks nog ruimte is om bij te sturen. Tips vanuit Honeybee Valley met betrekking tot uw bedrijfsmethode zullen dan ook meegegeven worden.

Alvast bedankt voor uw deelname!

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief